Mormon Newsroom
Uutistiedote

Sanoma Euroopan johtohenkilöille, kansalaisille ja hyväntahtoisille ihmisille

Me elämme haasteellisia aikoja. Koronaviruksesta johtuva pandemia on häirinnyt elämäämme henkilökohtaisissa asioissa, perheessämme, työssämme ja kirkossa. Tuhannet ihmiset ovat menettäneet henkensä, ja me tunnemme myötätuntoa ja rukoilemme niiden perheiden puolesta, joihin se on vaikuttanut.

Sitä, mitä olemme usein pitäneet itsestäänselvyytenä, kuten peruspalvelut, terveydenhoito, koulutus, viihde ja jopa vapaa liikkuvuus, on nyt rajoitettu menettelytavoin ja turvatoimin, joiden tarkoituksena on suojella meitä kaikkia ja vähentää taudin tarttumisen vaaraa. Valtioiden talous kaikkialla Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella on vaikeuksissa. Kun liikeyritykset, suuret ja pienet, kärsivät heijastusvaikutuksista, monet ihmiset menettävät työpaikkansa tai kokevat palkanleikkauksia. Emme voi aliarvioida niiden vaikutuksia eurooppalaisten yksilöiden ja perheiden elämään, etenkään niiden, joissa on pieniä lapsia.

Tämän kriisin keskellä olemme kuitenkin myös todistamassa monia ihmeellisiä asioita: ihmiset auttavat toisiaan, solmivat uusia siteitä asuinpaikkakunnallaan tai hyödyntävät nykyajan tekniikan voimaa lohduttaakseen muita – kaukana tai ehkä naapurissakin olevia – ja ilmaistakseen rakkautta heitä kohtaan. Monet käyttävät hyväkseen tätä eristyksissä olon ja itsetutkistelun aikaa vahvistaakseen perhesuhteita, pohtiakseen elämän todellisia tarkoituksia ja sitoutuakseen uudelleen henkilökohtaisiin, ammatillisiin tai hengellisiin tavoitteisiin.

Kun kuljemme näiden epävarmojen aikojen läpi, osoitamme kiitollisuutemme terveydenhuollon ammattilaisille ja ensihoitajille, jotka työskentelevät väsymättömästi yhteisen turvallisuutemme hyväksi, ja rukoilemme heidän puolestaan. Kiitollisuutemme ja rukouksemme kohdistuvat myös niihin, jotka varmistavat peruspalveluiden ja -tarvikkeiden saatavuuden; ympäri Eurooppaa oleviin perheisiin, jotka suojelevat ja tukevat lapsiaan; vapaaehtoisiin, kansalaisjärjestöihin tai tavallisiin kansalaisiin, jotka auttavat apua tarvitsevia, kuten ikääntyneitä, kodittomia, pakolaisia tai keitä hyvänsä, jotka kenties tarvitsevat apua. Ja edelleen Euroopan unionin ja valtioiden johtohenkilöihin, että he voivat tehdä rohkeita ja innoitettuja päätöksiä toteuttaakseen asianmukaiset toimenpiteet taistelussa pandemiaa vastaan ja jäsenvaltioiden talouden tukemiseksi; ja vielä kaikkiin vastuullisiin kansalaisiin, jotka kärsivällisesti noudattavat viranomaisten antamia terveys- ja turvallisuusohjeita pyrkiessään estämään viruksen leviämistä ja suojelemaan heikoimmassa asemassa olevia.

Olemme uskovaa kansaa ja saamme valtavasti lohtua siitä tiedosta, että loppujen lopuksi peräsimessä on meidän taivaallinen Isämme. Profeetta Joseph Smith, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustaja, teljettiin epäoikeudenmukaisesti Libertyn vankilaan. Häntä kohdeltiin räikeästi kaltoin, ja silti hän kirjoitti: ”Sen tähden, suuresti rakastetut veljet, tehkäämme iloisin mielin kaikki, mikä on meidän vallassamme; ja pysykäämme sitten sijoillamme täysin varmoina saadaksemme nähdä Jumalan pelastuksen ja hänen käsivartensa ilmoittamisen” (OL 123:17).

Me emme voi hallita kaikkea, kuten tämä virus todistaa, mutta voimme iloisin mielin tehdä sitä, mikä on meidän vallassamme. Sitten me voimme lunastaa taivaan lupaukset, kun pysymme sijoillamme ja näemme, kuinka Herra paljastaa käsivartensa.

Me olemme tällä matkalla yhdessä! Tietäkää, että arvostamme teitä syvästi.

Gary B. Sabin, johtaja

Massimo De Feo, ensimmäinen neuvonantaja

Erich W. Kopischke, toinen neuvonantaja

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon Euroopan vyöhykkeen johtokunta

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.