Uutistiedote

Profeetta tapasi paavi Franciscuksen Vatikaanissa

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti Russell M. Nelson tapasi paavi Franciscuksen Vatikaanissa lauantaina. Kyseessä on myöhempien aikojen pyhien presidentin ja paavin ensimmäinen tapaaminen. Tapaaminen järjestettiin päivää ennen kuin presidentti Nelson vihkii Roomassa kirkon ensimmäisen Italiassa sijaitsevan temppelin. Presidentti Nelsonin seurassa oli presidentti M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista.

33 minuuttia kestäneen tapaamisen jälkeen presidentti Nelson ja presidentti Ballard tapasivat tiedotusvälineiden edustajia. ”Meillä oli mitä sydämellisin, ikimuistoinen kokemus. Hänen pyhyytensä oli todella ystävällinen, sydämellinen ja lämminhenkinen”, sanoo presidentti Nelson. Hän jatkaa: ”Kuinka lempeä, hieno mies hän onkaan, ja kuinka onnekkaita katoliset ihmiset ovatkaan, kun heillä on niin ystävällinen, huolehtiva, rakastava ja kyvykäs johtaja.”

Presidentti Nelson sanoo: ”Keskustelimme yhteisestä huolenaiheestamme – kärsivistä ihmisistä kautta maailman – ja haluamme lievittää ihmisten kärsimystä. Me puhuimme uskonnonvapauden tärkeydestä, perheen tärkeydestä, kummankin osapuolen huolesta kirkkojemme nuorison puolesta, maailman maallistumisesta sekä ihmisten tarpeesta lähestyä Jumalaa ja palvella Häntä, rukoilla Häntä ja saada sitä vakautta, jota usko Jeesukseen Kristukseen tuo heidän elämäänsä.”

Presidentti Ballardin mukaan he puhuivat näiden kahden uskontokunnan läheisistä väleistä näiden tehdessä yhteistyötä humanitaarisen avun projekteissa. ”Selitimme hänen pyhyydelleen, että me teemme työtä rinnakkain, että meillä on projekteja katolisen kirkon hätäapupalvelujen kanssa kaikkialla maailmassa, yli 43 maassa. [Olemme] työskennelleet yhdessä kumppaneina pyrkiessämme lievittämään kärsimystä. Hän oli hyvin kiinnostunut siitä.”

Tapaamiseen osallistui myös vanhin Alessandro Dini-Ciacci, joka on paikallinen johtohenkilö Roomassa. ”Minusta oli todella innoittavaa nähdä maailman johtaviin uskontokuntiin kuuluvien kahden johtajan tapaavan toisensa veljeydessä”, hän sanoo. ”Tätä on upeaa olla todistamassa, ja tämä on jotakin sellaista, mistä voimme todella ottaa oppia ollessamme tekemisissä muihin uskontokuntiin kuuluvien ihmisten kanssa.” Vanhin Massimo De Feo seitsemänkymmenen koorumista oli läsnä ja sanoo johtajien löytäneen heti yhteyden. ”Oli suurenmoinen tunne huomata, kuinka he näyttivät hetken kuluttua olevan kuin vanhat ystävät. Presidentti Nelson ja paavi Franciscus tuntevat todella paljon rakkautta ja kunnioitusta toisiaan kohtaan.”

 

Myöhempien aikojen pyhien johtajat ovat osallistuneet uskontojen väliseen vuoropuheluun kirkon alkuajoista lähtien. Tultuaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtajaksi vuonna 2018 presidentti Nelson on palvelumatkoillaan ollut useaan kertaan tekemisissä roomalaiskatolisen kirkon prelaattien kanssa. Viime marraskuussa Texasissa Yhdysvalloissa hän tapasi arkkipiispa Gustavo García-Sillerin San Antonion katolisesta arkkihiippakunnasta. Ja viime kuussa Arizonassa Yhdysvalloissa hän puhui hänen ylhäisyytensä Thomas J. Olmstedin, Phoenixin katolisen piispan, kanssa. Presidentti Nelson on 35 vuotta kestäneen palvelutyönsä aikana apostolina ollut monta kertaa mukana vastaavissa tilaisuuksissa. Hän on matkustanut yli 130 maahan palvelemaan myöhempien aikojen pyhiä ja kirkon ystäviä.

Paavi Franciscuksen elämäkerran kirjoittaja Sergio Rubin haastatteli presidentti Nelsonia lokakuussa 2018 tämän vieraillessa palvelemassa Uruguayssa. Presidentti Nelson ja Sergio Rubin keskustelivat lyhyesti Rooman temppelistä. ”Arvostamme paavin ja Vatikaanin ystävällisyyttä. Olemme saaneet mitä lämpimimmän vastaanoton”, profeetta sanoi tuolloin.

Uskontojen väliseen vuoropuheluun katolisten ja myöhempien aikojen pyhien välillä Vatikaanissa on kuulunut esimerkiksi presidentti Henry B. Eyringin (kirkon edesmenneen presidentin Thomas S. Monsonin neuvonantaja) kättely paavi Franciscuksen kanssa perheeseen keskittyvässä huippukokouksessa Vatikaanissa. Vuonna 2010 presidentti Ballard vieraili katolisen kirkon johtajien luona Vatikaanissa. Vuonna 1995 silloinen kirkon presidentti Gordon B. Hinckley lahjoitti Vatikaanin kirjastoon Encyclopedia of Mormonism -tietosanakirjasarjan.

Katolisen kirkon ja myöhempien aikojen pyhien johtohenkilöt ovat tavanneet toisensa myös monissa muissa tilanteissa. Esimerkiksi vuonna 2010 sittemmin edesmennyt kardinaali Francis George (1937–2015), silloinen Yhdysvaltain katolisen piispainkokouksen (USCCB) puheenjohtaja, piti puheen Brigham Youngin yliopistossa ja tapasi myöhempien aikojen pyhien apostoleja. Äskettäin apostolit ovat keskustelleet yhteisistä ongelmista New Yorkin arkkipiispan, kardinaali Timothy Dolanin kanssa. Useat katoliset johtajat ovat vierailleet Utahissa. Heihin kuuluvat Louisvillen arkkipiispa Joseph Kurtz (silloinen Yhdysvaltain katolisen piispainkokouksen puheenjohtaja), joka vieraili temppeliaukiolla vuonna 2016, ja Philadelphian arkkipiispa Charles J. Chaput, joka on useaan otteeseen pitänyt puheita Brigham Youngin yliopistossa. Vuonna 2015 arkkipiispa Chaput kutsui kahdentoista apostolin koorumiin kuuluvan vanhin D. Todd Christoffersonin Philadelphiassa Yhdysvalloissa järjestettyyn Maailman perhekokoukseen kertomaan periaatteista, joiden avulla myöhempien aikojen pyhät vahvistavat perheitä.

Utahissa kirkko on viime vuosikymmeninä luonut vahvat siteet Salt Lake Cityn roomalaiskatoliseen hiippakuntaan. Vuonna 2017 presidentti Ballard ja vanhin Christofferson osallistuivat yhdessä utahilaisten katolisten kanssa piispa Oscar A. Solísin virkaanasettamiseen paavi Franciscuksen nimitettyä hänet johtamaan Utahin katolisia. ”Myöhempien aikojen pyhät pitävät arvossa pitkäaikaista ystävyyttä, joka vallitsee meidän ja katolisen yhteisön välillä Utahissa ja eri puolilla maailmaa”, presidentti Ballard sanoi tuolloin. Presidentti Ballard osallistui myös arkkipiispa John C. Westerin virkaanasettamismessuun Santa Fessä New Mexicossa Yhdysvalloissa. Arkkipiispa Wester, piispa Solísin edeltäjä, oli katolisena piispana Utahissa kahdeksan vuotta.

Lisäaineistoa

Profeetta vihkii Rooman temppelin Italiassa

Kaksi apostoleista johtavat virtuaalista kiertokäyntiä Rooman temppelissä

Rooman temppelin avointen ovien päivät

Paavi Franciscus tervehtii presidentti Eyringia

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.