Uutistiedote

Profeetta vihkii Rooman temppelin Italiassa

Vihkimistilaisuuteen tulossa koko ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti Russell M. Nelson vihkii Rooman temppelin sunnuntaina 10. maaliskuuta 2019. Useimmista temppelin vihkimisistä poiketen Roomassa pidetään vihkimistilaisuuksia kolmena eri päivänä (yhteensä seitsemässä kokouksessa), jotta näihin erityisiin tilaisuuksiin pääsee osallistumaan useampia alueen myöhempien aikojen pyhiä. Myös koko ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi ovat koolla Roomassa. Tämän uskotaan olevan ensimmäinen kerta kirkon historiassa, jolloin kirkon kaikki 15 johtohenkilöä ovat koolla yhdessä ja samassa paikassa Yhdysvaltain ulkopuolella.

 

”Temppeli on kirjaimellisesti Herran huone. Jokainen temppeli on pyhäkkö, jossa suoritetaan evankeliumin pyhiä seremonioita ja toimituksia sekä eläville henkilöille että kuolleiden puolesta”, presidentti Nelson sanoo esitellessään uutta Rooman temppelin virtuaalista kiertokäyntiä. ”Me rakennamme temppeleitä, jotta meidän uskolliset jäsenemme voivat käydä niissä usein ja saada kaikkein pyhimpiä uskontoomme kuuluvia toimituksia. Ennen kuin meidän temppelimme vihitään pyhään käyttöönsä yleisöä kutsutaan paikalle nauttimaan temppelin kauneudesta ja saamaan tietoa sitoumuksista, joita teemme siellä Jumalan kanssa.”

Miksi kirkon temppeli Roomassa saa niin paljon huomiota? Vanhin David A. Bednar (kirkon temppeli- ja sukututkimusosaston puheenjohtaja) selitti tämän uskonnon yleismaailmallista koostumusta ja ajattelutapaa Rooman temppelin tiedotuspäivänä tammikuussa. Hän mainitsi myös, että Rooma on tärkeimpiä historiallisia paikkoja maailmassa – kaupunki, jolla on rikas raamatullinen historia ja jossa muinaiset apostolit Pietari ja Paavali saarnasivat Jeesuksen Kristuksen evankeliumia.

”Tämä on maailmanlaajuinen uskonto”, vanhin David A. Bednar sanoi puhuessaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta. ”Meillä on yli 16 miljoonaa jäsentä, ja kirkko tunnustetaan ja se on vakiintunut yli 170 valtiossa, joten ajan myötä temppeleitä tulee olemaan useimmissa maailman suurkaupungeissa. On silti erityisen merkittävää, että meillä on temppeli Roomassa, Ikuisessa kaupungissa.”

Samassa lehdistötilaisuudessa, joka pidettiin temppelin vierailukeskuksessa Kristusta kuvaavan eläväisen lasimaalausikkunan edessä, vanhin Massimo De Feo puhui Rooman paikasta kristinuskon historiassa.

”Rooma, joka on kahden vuosituhannen ajan ollut kristinuskon keskuspaikka, ei voinut jäädä ilman Jeesukselle Kristukselle pyhitettyä [Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon] temppeliä”, sanoo vanhin De Feo, italialaissyntyinen johtavana auktoriteettina palveleva seitsenkymmen. ”Rooma on myös Ikuinen kaupunki. Meillä täytyi olla temppeli Ikuisessa kaupungissa, koska temppeli on iankaikkisuuden vertauskuva. Temppeli on paikka, jossa opimme elämän olevan iankaikkista.”

Kirkon temppelit eroavat kirkkorakennuksista, joissa jäsenet kokoontuvat sunnuntaisin jumalanpalvelukseen. Temppeleitä pidetään ”Herran huoneina”, joissa Jeesuksen Kristuksen opetuksia vahvistetaan perheet iankaikkisuudeksi yhdistävillä seremonioilla kuten avioliittoon vihkimisellä ja kasteella.

Ennen sunnuntaista tiistaihin pidettäviä vihkimistilaisuuksia presidentti Nelson johtaa paikallisia nuoria varten järjestettävää lauantai-illan hartaustilaisuutta, jossa tähdennetään sitä, kuinka tärkeinä myöhempien aikojen pyhät pitävät temppeleitä.

Rooman temppeli tulee palvelemaan yli 23 000 kirkon jäsentä Italiassa ja naapurimaissa. Eri puolilla maailmaa on tällä hetkellä yli 160 toiminnassa olevaa temppeliä, mukaan lukien 14 Euroopassa sijaitsevaa temppeliä.

Lisäaineistoa

Kaksi apostoleista johtavat virtuaalista kiertokäyntiä Rooman temppelissä
/article/virtual-tour-rome-italy-temple

Rooman temppelin avointen ovien päivät
/article/public-tours-begin-rome-italy-temple

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.