Aihe

Pyhäkoulun johtokunta

Kaikkia 12 vuotta täyttäneitä kirkon jäseniä kannustetaan osallistumaan pyhäkoululuokkiin, jotka kuuluvat seurakunnan viikoittaiseen, säännölliseen sunnuntaiohjelmaan. Pyhäkoulun tarkoituksena on opettaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia sekä vahvistaa yksilöitä ja perheitä.

Kirkon ensimmäinen presidenttikunta kutsuu kolme miestä pyhäkoulun ylimmäksi johtokunnaksi. Ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin johdolla pyhäkoulun ylimmän johtokunnan jäsenet antavat neuvoja pyhäkoulua koskevissa asioissa.

Pyhäkoulun nykyinen ylijohtaja on Russell T. Osguthorpe, ja hänen neuvonantajiaan ovat David M. McConkie ja Matthew O. Richards.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.