Aihe

Seitsemänkymmenen koorumien johtokunta

Seitsemänkymmenen johtokunta koostuu seitsemästä seitsemänkymmenen ensimmäisen tai toisen koorumin jäsenestä, jotka ensimmäinen presidenttikunta kutsuu ja joille annetaan valtuus johtaa seitsemänkymmenen koorumeja.

Useimmissa kirkon johtokunnissa on kolme jäsentä: johtaja ja kaksi neuvonantajaa. Pyhien kirjoitusten mukaisesti seitsemänkymmenen johtokunnassa kuitenkin kaikki ovat johtajia – kukaan ei ole neuvonantaja: ”Ja on sen näyn mukaista, joka osoittaa seitsemänkymmenen järjestyksen, että heillä on seitsemän johtajaa, jotka johtavat heitä ja jotka on valittu seitsemänkymmenen joukosta; ja seitsemännen johtajan näistä johtajista tulee johtaa kuutta” (OL 107:93–94).

Seitsemänkymmenen johtokunnassa ovat seuraavat henkilöt: vanhin Ronald A. Rasband, vanhin Steven E. Snow, vanhin Walter F. González, vanhin L. Whitney Clayton, vanhin Jay E. Jensen, vanhin Donald L. Hallstrom ja vanhin Tad R. Callister.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.