Uutistiedote

Siunaamme sukupolvia – Euroopan vyöhykkeen naisten konferenssi

Syyskuun 9. päivänä 2014 klo 19–21 (Keski-Euroopan aikaa) 8 vuotta täyttäneet tytöt ja naiset kaikkialla Euroopassa kokoontuvat ottamaan vastaan rakkauden ja innoituksen sanomia kirkon paikallisilta ja ylimmiltä johtohenkilöiltä.  Puhujina on sisaria Euroopasta sekä vierailevia johtavia auktoriteetteja.  Kokouksen johtaa vanhin M. Russell Ballard. Hän odottaa innokkaasti saavansa olla yhteydessä sisariin, jotka ovat iältään ja taustaltaan hyvin erilaisia.

Vanhin José A. Teixeira, Euroopan vyöhykkeen johtaja, sanookin:

”On erityinen etuoikeus olla yhdessä sisarten kanssa.  Tämä on tilaisuus antaa tunnustusta heidän ainutlaatuisista lahjoistaan ja kyvyistään.  Sisaret antavat tarkoitusta ja suuntaa perheelleen, herkkyyttä ja palvelua yhteisöihinsä ja vahvuutta ja yhteenkuuluvuutta kansakuntiin.”

Sisar Silke Langner, joka on myös yksi puhujista, lisää:

”Lujuuden ja johtamistaidon ominaisuudet naisissa ovat Jumalan antamia lahjoja sukupolvien ohjaukseksi ja siunaukseksi.  Sillä, mitä me ajattelemme ja teemme joka päivä, on merkitystä paitsi itsellemme myös jokaiselle ihmiselle, jonka kanssa olemme kosketuksissa ja johon vaikutamme.”

Tämä kokous lähetetään Offenbachista Saksasta uskonnollisiin kokouspaikkoihin kaikkialle Eurooppaan.  Kaikki 8 vuotta täyttäneet tytöt ja naiset kutsutaan kokoontumaan omiin seurakuntakeskuksiinsa paikallisten kirkon johtohenkilöiden ohjeiden mukaisesti.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.