Uutistiedote

UNHCR- ja UNICEF-vierailu

Lokakuun 21. päivänä 2016 piispa Gérald Caussé, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtava piispa, ja hänen vaimonsa Valérie tapasivat Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön (UNHCR) sekä Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston (UNICEF) virkailijoita Genevessä Sveitsissä. Heidän mukanaan olivat vanhin Robert Orton ja sisar Joy Orton, jotka palvelevat Genevessä kirkon Yhdistyneiden kansakuntien edustajina, sekä Gilles François, kirkon Euroopan vyöhykkeen huoltotyöpäällikkö.

Kelly Clements, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön apulaisvaltuutettu, kiitti lämpimästi piispa Causséa kirkon antamasta anteliaasta tuesta. UNHCR:n maailmanlaajuisessa keskustoimistossa pidetyssä kokouksessa Clements ja piispa Caussé olivat yhtä mieltä siitä, että on tarpeen kehittää ohjelmia, jotka edistävät omavaraisuutta, ja samalla myös tehdä yhteistyötä toimittaessa katastrofitilanteissa kriisialueilla. Kysyttäessä, kuinka kirkko voisi auttaa, Clements pyysi jäsenten rukouksia ja myös tukea sen sanoman välittämiseen, että pakolaisuuden aikoina valtakunnallisten päättäjien ja myös paikallisten viranomaisten, kansalaisyhteiskuntaryhmien, uskonnollisten yhdyskuntien ja yksityisen sektorin tulisi yhdistää voimavaransa pakolaisten auttamiseksi.

UNHCR perustettiin vuonna 1950 toisen maailmansodan jälkimainingeissa auttamaan miljoonia eurooppalaisia, jotka olivat paenneet kodistaan tai menettäneet sen. Järjestö sai kolme vuotta aikaa työnsä suorittamiseen ja sitten toimintansa lopettamiseen. Tänä päivänä, yli 65 vuotta myöhemmin, järjestö tekee yhä ahkerasti työtä suojellen ja auttaen pakolaisia kaikkialla maailmassa, sillä nykyään eri puolilla maailmaa on arviolta 65,3 miljoonaa pakolaista.

UNHCR saa rahoituksensa miltei kokonaan vapaaehtoislahjoituksista, pääasiassa valtioilta mutta myös valtioiden välisiltä organisaatioilta, liikeyrityksiltä ja yksittäisiltä ihmisiltä. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on lahjoittanut UNHCR:lle tammikuusta 2005 lähtien useita miljoonia dollareita. Kirkko on lahjoittanut myös hätäaputarvikkeita, kuten pakolaisten majoitusyksiköitä ja telttoja.

Myöhemmin samana päivänä pidettiin kokous UNICEFin keskustoimistossa. Piispa ja sisar Caussé tapasivat David Evansin, UNICEFin maailmanlaajuisen hyväntekeväisyystoiminnan johtajan, ja Sarah Crowen, UNICEFin kriisiryhmän tiedottajan Genevessä. Kokoukseen osallistui myös Leslie Goldman, UNICEFin Yhdysvaltain rahaston varajohtaja. Crowe esitteli UNICEFin työtä nykyisessä pakolaiskriisissä Euroopassa. UNICEFin toimet ulottuvat kuitenkin paljon tätä kriisiä laajemmalle, ja lisäkumppanuuksia tutkitaan muilla alueilla maailmassa. Varsinkin Latinalaisessa Amerikassa vahva paikallinen jäsenistö voi olla mukana kirkon ja UNICEFin yhteistyöpyrkimyksissä.

”Olen hyvin iloinen siitä, että nämä tärkeät toimijat suhtautuvat kirkkoon niin hyvin. Näissä kokouksissa vallitsi todella hyvä henki, ja se todisti minulle siitä, että meidän tulee jatkaa näiden järjestöjen tukemista niiden auttaessa köyhiä ja puutteenalaisia eri puolilla maailmaa”, sanoi piispa Caussé.

UNICEF on johtava humanitaarinen ja kehitystä edistävä järjestö, joka työskentelee maailmanlaajuisesti jokaisen lapsen oikeuksien hyväksi. Lasten oikeuksia ovat aluksi turvallinen asuinpaikka, ravinnonsaanti, suoja katastrofeilta ja konflikteilta, ja ne ulottuvat läpi elinkaaren: terveen lapsen syntymään tähtäävä äitiyshuolto, puhdas vesi ja hygienia, terveydenhuolto ja koulutus. Järjestö perustettiin vuonna 1947, ja siitä lähtien se on pyrkinyt parantamaan lasten elämää. UNICEFilla on monia ohjelmia, jotka pyrkivät täyttämään lasten erilaisia tarpeita kaikkialla maailmassa. 

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.