Uutistiedote

Uskonnolliset organisaatiot luovat toivoa talousnäkymiin

”Uskon avulla voimme siirtää vuoria”, kirjoitti kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Ronald A. Rasband The Hillin julkaisemassa kolumnissa syyskuussa 2021. Tätä ennen vanhin Rasband oli osallistunut G-20 maiden uskontojen väliseen konferenssiin Bolognassa, Italiassa.

Foorumi koostui uskonnollisista johtohenkilöistä, hallituksen virkamiehistä ja voittoa tuottamattomien organisaatioiden asiantuntijoista.

Koronapandemia on tuonut jatkuvasti esille uusia haasteita sekä julkiselle terveydenhuollolle että yksityiselle liike-elämälle. Lisäksi köyhyysaste jatkaa nousuaan.

Foorumiin osallistujat jakoivat maailmantaloudelle joukon elinkelpoisia, kestäviä ja uskontoon pohjautuvia ratkaisuja.

”Sen sijaan, että karkotettaisiin uskonnolliset organisaatiot julkiselta areenalta tai ylenkatsottaisiin niiden mahdollisuuksia vaikuttaa, valittujen virkamiesten tulisi luoda tilaa uskonnollisille ryhmille, jotka täyttävät ne aukot, joihin monet ihmiset putoavat sosiaalisten turvaverkkojen lävitse”, kirjoitti vanhin Rasband.

Hän totesi, että uskonto rohkaisee ihmisiä ylittämään itsensä sekä palvelemaan ja auttamaan lähimmäisiään.

”Hallitukset eivät voi ratkaista inhimillisiä ongelmia, ihmiset ratkaisevat niitä. Yksi uskonnon ja uskonnollisten vakaumusten perusarvoista on, että molemmat johtavat vahvempaan välittämiseen, myötätuntoon ja haluun lievittää inhimillistä kärsimystä. Uskonnolliset organisaatiot voivat innostaa jäseniään ja tarjota ratkaisuja vain, jos niiden uskonvapautta suojellaan”, sanoi vanhin Rasband.

G-20 maiden poliittisten johtajien tulisi ottaa mukaan myös uskonnollisia johtajia ja -järjestöjä, kun he etsivät ratkaisuja köyhyyden ja inhimillisen kärsimyksen poistamiseen sekä yhteisöjen ja kansojen elinvoimaisuuden edistämiseen. Usko parempiin talousnäkymiin maailmassa alkaa tunnustamalla ja hyväksymällä uskon talous.”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.