Uutistiedote

Vanhimmat Bednar ja Gong keskustelevat siitä, kuinka paremmin ymmärtää muslimeja

Kirkon johtajat esittelevät pian ilmestyvän esitteen: "Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles" [Muslimit ja myöhempien aikojen pyhät: uskonkäsityksiä, arvoja ja elämäntapoja]

Kaksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon apostolia rohkaisi tiistaina kirkon jäseniä ymmärtämään paremmin yhtäläisyyksiä ja eroja, joita heillä on maapallon 1,8 miljardin islamin seuraajan kanssa.

Understanding Islam 01
Understanding Islam 01
"The Islamic World Today: Issues and Perspectives" [Islamilainen maailma tänään: aiheita ja näkökulmia], Brigham Youngin yliopiston konferenssi, pidettiin 18.-19.lokakuuta 2021 Provossa Utahissa Yhdysvalloissa.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Vanhin David A. Bednar sanoi: ”Nämä kaksi uskontoa eroavat toisistaan monien keskeisten oppien osalta, mutta monet arvomme ja tapamme harjoittaa uskontoamme ovat samankaltaisia ja heijastavat rakkauttamme Jumalaa ja lähimmäisiämme kohtaan.” Vanhin Gerrit W. Gong sanoi, että yhteisymmärrystä olisi etsittävä avoimesti ja rehellisesti ”arvostaen sitä, että olemme veljiä ja sisaria, joilla on yhteinen ihmisyys”.

Understanding Islam 02
Understanding Islam 02
Vanhimmat DavidA. Bednar ja GerritW. Gong puhuvat kaksipäiväisen BYU:n konferenssin "The Islamic World Today: Issues and Perspectives" [Islamilainen maailma tänään: aiheita ja näkökulmia] viimeisessä istunnossa 19.lokakuuta 2021. Istunto pidettiin Joseph Smith -rakennuksen auditoriossa. 2021 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Nämä kaksi kahdentoista apostolin koorumin jäsentä puhuivat yhdessä Brigham Youngin yliopiston (BYU) kampuksella Provossa Utahin osavaltiossa kaksipäiväisen konferenssin ”The Islamic World Today: Issues and Perspectives” [Islamilainen maailma tänään: aiheita ja näkökulmia] viimeisessä istunnossa.

Vanhin Gong sanoi, että myöhempien aikojen pyhien tulisi oppia enemmän musliminaapureistaan, koska tällainen tieto ”auttaa meitä olemaan ystävällisempiä ja tarkempia siinä, mitä sanomme toisistamme ja tunnemme toisiamme kohtaan”. Vanhin Bednar sanoutui irti kaikista väheksyvistä huomautuksista ja yleistävistä lausunnoista, joita myöhempien aikojen pyhät ovat esittäneet islamin seuraajista. Hänen mukaansa sellaiset kommentit ovat vääriä ja loukkaavia.

”Sellaiset ennakkoluulot saavat ne, jotka tuntevat sillä tavoin, jättämään huomiotta muslimien ylivoimaisen enemmistön ystävällisyyden ja hyvyyden”, vanhin Bednar sanoi. ”Ajatus siitä, että kaikki muslimit ovat sidoksissa vakaviin rikoksiin täällä Yhdysvalloissa tai muualla maailmassa, on – – virheellinen ja muslimeja loukkaava. Muslimit kieltävät kaikki tällaiset teot, aivan kuten myöhempien aikojen pyhätkin. Jokaisen suuren uskonnon piirissä on ääriaineksia, jotka tulkitsevat oman uskontonsa opetuksia väärin tai jotka pyrkivät tekemään vääryyttä uskonnon nimissä.”

Understanding Islam 03
Understanding Islam 03
Kopio tulevasta esitteestä nimeltä "Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles" [Muslimit ja myöhempien aikojen pyhät: uskonkäsityksiä, arvoja ja elämäntapoja]. 2021 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Apostolit tähdensivät kirkon ja muslimien yhteisiä ponnisteluja puolustaa uskonnonvapautta ja tehdä humanitaarista työtä. He myös viittasivat aineistoon, joka vahvistaa keskinäistä ymmärrystä, ja korostivat useita yhteisiä uskonkäsityksiä, joita näillä kahdella uskonnollisella yhteisöllä on.

Uskonnonvapaus

”Kun tapaamme muslimijohtajia eri puolilla maailmaa”, vanhin Gong sanoi, ”puhumme uskonnonvapauden puolustamisesta. Uskovien ihmisten on pidettävä yhtä kaikkien uskonnollisten vakaumusten edustajien suvaitsemisen ja ihmisarvon puolesta.”

Seuraavat ovat vain muutamia esimerkkejä kirkon johtajista, jotka ovat viime vuosina olleet tekemisissä muslimijohtajien kanssa: vanhin Gong tapasi erään sunnimuslimijohtajan kanssa, kun hän oli Aasiassa ja Oseaniassa vuonna 2019, vanhin Bednar kokoontui kahden viime vuoden aikana Sudanin johtajien kanssa heidän maassaan ja temppeliaukiolla ja vanhin Ronald A. Rasband tutustui useisiin muslimijohtajiin vuoden 2021 G20-maiden uskontojen välisessä foorumissa Italiassa.

Vanhin Gong luki otteen vuoden 1841 Nauvoon kaupungin asetuksesta, joka osoittaa uskonnollista suvaitsevaisuutta myöhempien aikojen pyhien liikkeen alkuaikoina. ”Nauvoon kaupungin kaupunginvaltuusto säätää”, tekstissä sanotaan, ”että katolisia, presbyteerejä, metodisteja, baptisteja, myöhempien aikojen pyhiä, kveekareita, episkopaaleja, universalisteja, unitaareja, [muslimeja] ja kaikkia muita uskonnollisia lahkoja ja uskontokuntia suvaitaan tässä kaupungissa vapaasti ja heillä on yhtäläiset etuoikeudet.”

Vanhin Bednar sanoi, että kirkko pitää ”erittäin tärkeänä uskonnonvapautta kaikille, ei vain itsellemme. Kuten jotkut muslimit Yhdysvalloissa tai muualla maailmassa, myös kirkkomme jäsenet ovat kokeneet vainon ja profiloinnin vaikutukset, ja me tuomitsemme tällaiset toimet yhdessä hyvien ihmisten kanssa kaikkialla maailmassa.”

Vanhin Bednar mainitsi joitakin uskonnonvapautta koskevia kommentteja, jotka hän esitti Saudi-Arabian isännöimässä virtuaalisessa G20-maiden uskontojen välisessä foorumissa viime vuonna. Tuossa foorumissa hän vaati koronaepidemiaan ratkaisuja, jotka eivät katkaise ihmisten mahdollisuuksia saada jumalanpalveluskokemuksia.

Humanitaarinen työ

Molemmat apostolit vierailivat Indonesiassa – maassa, jossa on eniten muslimeja – pian joulukuussa 2004 tapahtuneen tuhoisan tsunamin jälkeen, jossa kuoli noin 225 000 ihmistä. Vanhin Bednar oli juuri kutsuttu kahdentoista apostolin koorumiin, ja vanhin Gong oli työssä BYU:ssa.

Vanhin Gong sanoi, että he tapasivat Indonesian entisen presidentin, vierailivat Jakartan suurimmassa moskeijassa, lahjoittivat tarvittuja lääkkeitä ja humanitaarisia tarvikkeita sekä kävivät tuhojen keskellä. Latter-day Saint Charities -avustusjärjestö teki yhteistyötä Islamic Reliefin ja Indonesian hallituksen kanssa miljoonien dollarien suuruisen tarvitun avun toimittamiseksi.

Vanhin Bednar sanoi, että molempien järjestöjen tsunamin jälkeinen apu kesti vuosia, kun ne jäivät jälleenrakentamaan yhteisöjä.

”Tämä on vain yksi monista esimerkeistä siitä, kuinka myöhempien aikojen pyhät ovat tehneet yhteistyötä muslimiveljiemme ja -sisartemme kanssa auttaaksemme kärsimyksen lievittämisessä ja varmistaaksemme, että koko ihmiskuntaa kohdellaan ystävällisesti, myötätuntoisesti ja kunnioittavasti”, vanhin Bednar sanoi.

”Olen kiitollinen siitä, että kirkkomme maailmanlaajuinen humanitaarinen apu ulottuu ihmisiin noin 200:ssa eri maassa ja territoriossa rotuun, uskontoon tai etniseen alkuperään katsomatta”, vanhin Gong lisäsi.

Kirkon viimeaikaisempia humanitaarisia toimia muslimiyhteisön hyväksi on toukokuussa 2019 tehty lahjoitus, jonka avulla rakennetaan uudelleen kaksi moskeijaa, joihin hyökättiin Christchurchissa Uudessa-Seelannissa. Vanhin Gong ja presidentti Russell M. Nelson kävivät siellä olevien muslimijohtajien luona ja luovuttivat sekin.

”Olin hyvin kiitollinen saadessani seistä yhdessä kirkon presidentin kanssa rakkaudessa ja solidaarisuudessa muslimiystäviämme kanssa”, vanhin Gong sanoi. ”Otimme yhteyttä moskeijaiskuissa loukkaantuneisiin henkilöihin. Olin iloinen siitä, että saatoimme tarjota käytännön apua murhenäytelmän ja tuskan kohdattua ja luvata tehdä yhteistyötä ymmärryksen lisäämiseksi.”

Keskinäistä ymmärrystä lisäävää aineistoa

Vanhin Gong viittasi kolmeen lähteeseen, jotka BYU on tuonut saataville auttaakseen muslimeja ja myöhempien aikojen pyhiä ymmärtämään toisiaan paremmin:

 1. BYU:n islamilainen käännössarja. Tämä 14 kirjan kokoelma sisältää joitakin islamin tunnetuimpia klassisia filosofisia ja skolastisia teoksia.
 2. Vuoden 2012 ”Beauty and Belief” [Kauneus ja usko], islamilainen taidenäyttely, jonka BYU järjesti.
 3. BYU:n islamia käsittelevät konferenssit. Nämä islamin tutkijoiden väliset akateemiset keskustelut ovat yksi yliopiston pitkäaikaisista perinteistä.

Vanhin Gong totesi tästä viimeisestä kohdasta erään islamin tutkijan sanoneen, että ”täällä [BYU:ssa] uskovien joukossa tunnen olevani kanssanne hengellisellä keitaalla keskellä modernia maallista joutomaata”.

Molemmat apostolit lukivat otteita tulevasta aineistosta; uudesta esitteestä nimeltä ”Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles” [Muslimit ja myöhempien aikojen pyhät: uskonkäsityksiä, arvoja ja elämäntapoja]. Se julkaistaan myös Evankeliumiaiheinen kirjasto -sovelluksessa. Vanhin Bednar sanoi, että tämä asiakirja on vuosien työn tulos, johon on kuulunut myös yhteistyö muslimi-imaamien kanssa.

Asiakirjassa hahmotellaan yhteinen maaperä ja todetaan keskeiset näkemyserot. Niihin sisältyy seuraavaa:

 • Usko kaikkitietävään ja kaikkivoipaan Jumalaan on perustavaa laatua oleva uskonkäsite.
 • Profeettojen elintärkeä rooli Jumalalta tulevan johdatuksen antajana.
 • Sanansaattajien saama Jumalan ilmoitus pyhien kirjoitusten muodossa on perusta Jumalan tahdon selville saamiseen, sitoumusten pitämiseen ja uskolliseen jumalanpalvelukseen osallistumiseen.
 • Ihmisen on kommunikoitava Jumalan kanssa päivittäisessä rukouksessa.
 • Jumala iloitsee puhtaudesta ja siveydestä.
 • Molemmat arvostavat naisia ja heidän keskeistä rooliaan yhteiskunnassa ja kotona.
 • Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö ja keskeinen ilon lähde.
 • Jeesuksella Kristuksella on tärkeä, vaikkakin erilainen rooli molemmille ryhmille.

”Jeesus Kristus opettaa, että kaksi suurta käskyä ovat rakastaa Jumalaa ja rakastaa toisiamme enemmän”, vanhin Gong sanoi. ”Parempi ymmärrys toisistamme auttaa meitä rakastamaan toisiamme. Oppikaamme jakamaan ja ymmärtämään avoimesti ja oikein, jotta voimme kohdata toisemme kunnioituksen ja hyväntahtoisuuden ojennetuin käsin, emme tietämättömyyden tai vihamielisyyden puristetuin nyrkein.”

Vanhin Bednar ilmaisi tiistai-iltana läsnä olleille muslimiystäville kirkon vilpittömän halun ”tehdä kanssanne hyvää”. Hän rukoili, että ”Abrahamin Jumala – meidän kaikkien Jumala – varjelee ja siunaa meitä kaikkia tässä tärkeässä ja keskeisessä pyrkimyksessä”.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.