Aihe

Vaarnaseurakunta

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon seurakunnat on järjestetty maantieteellisesti, ja jäsenet osallistuvat jumalanpalveluksiin lähellä kotiaan. Jokainen jäsen kuuluu joko vaarnaseurakuntaan tai lähetysseurakuntaan. Vaarnaseurakunnan maallikkojohtajaa sanotaan piispaksi. Hän on seurakunnan jäsen, jota on pyydetty palvelemaan tässä tehtävässä vapaaehtoistyöntekijänä.

Jokaisessa seurakunnassa on luokkia ja toimintoja eri-ikäisille, kuten lapsille, nuorille ja aikuisille. Huomattava osa siitä ajasta ja työstä, jota seurakunnan hallinnointi ja jäsenten tarpeisiin vastaaminen edellyttävät, on jäsenten itsensä harteilla. Paikalliset johtajat pyytävät useimpia jäseniä osallistumaan toimimalla tietyissä tehtävissä. Näitä ovat paikalliset hallintoon, opettamiseen tai palvelemiseen liittyvät tehtävät. Nämä tehtävät vaihtuvat aika ajoin seurakunnan tarpeiden mukaan.

Seurakunnan jäsenet osallistuvat yhdessä jumalanpalveluksiin sunnuntaisin, ja viikolla heillä on erilaista toimintaa. Seurakunta on yhteisö, jossa mormonit voivat luoda ystävyyssuhteita ja tukea muita kirkon jäseniä heidän pyrkimyksissään palvella ja seurata Jeesusta Kristusta. Jokainen on tervetullut osallistumaan lähetys- tai vaarnaseurakunnan jumalanpalveluksiin sunnuntaisin.

Useat seurakunnat muodostavat vaarnan, joka vastaa hiippakuntaa. Vaarnan johtohenkilöä sanotaan vaarnanjohtajaksi. Alueilla, joilla kirkon jäseniä on vähän, myöhempien aikojen pyhät on järjestetty piireiksi ja lähetysseurakunniksi vaarnojen ja vaarnaseurakuntien sijaan. Lähetysseurakunnan maallikkojohtajaa sanotaan seurakunnanjohtajaksi.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.