Uutistiedote

Vanhin Massimo De Feo osallistui korkean tason tapaamiseen uskonnollisten johtajien kanssa

Perjantaina 14. tammikuuta 2022 vanhin Massimo De Feo, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon Euroopan vyöhykkeen johtaja, tapasi useita korkean tason edustajia Euroopassa eri uskontokunnista, kuten kristinuskosta, islamista, buddhalaisuudesta ja juutalaisuudesta. Tapaamisessa oli mukana myös humanistisia ja tunnustuksettomia järjestöjä.

High level meeting EU 01Download Photo

Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Margaritis Schinas esitti kutsun tulla keskustelemaan käynnissä olevan Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin edistymisestä. Hänen lisäkseen paikalla oli varapuheenjohtaja Dubravka Šuica. Kokous pidettiin verkossa koronarajoitusten vuoksi.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on hanke, jossa Euroopan kansalaiset keskustelevat Euroopan haasteista ja painopisteistä. Korkean tason kokouksessa käsiteltiin monia konferenssin teemoihin liittyviä ajatuksia ja ehdotuksia, kuten ilmastonmuutosta, terveyttä, taloutta ja työllisyyttä, digitaalista muutosta, oikeusvaltion periaatteita, turvallisuutta, EU:n ulkopolitiikkaa ja maahanmuuttoa. Konferenssin odotetaan tekevän loppupäätelmät kevääseen 2022 mennessä.

Tässä yhteydessä vanhin De Feo käsitteli ilmastonmuutosta ja selitti, että ”uskoville ihmisille planeettamme suojeleminen ja säilyttäminen ei ole vain selviytymiskysymys. Tämä on meidän kotimme, ja me pidämme sitä Jumalan luomistyönä ja lahjana.” Sitten hän keskittyi maahanmuuttoon. Hän varoitti kommenteissaan siitä, että viimeisimmän väliraportin mukaan ”tämä on kaikista aiheista polarisoivin”, ja kehotti, ettei EU:n toimielinten edustajien pidä nopeasti sivuuttaa mitään näistä äänistä. ”Kirkkona”, hän sanoi, ”me jatkamme pakolaisten ja maahanmuuttajien auttamista ja tukemista tekemällä yhteistyötä valtiollisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa, kuten olemme tehneet miltei 40 vuoden ajan siitä lähtien kun aloitimme maailmanlaajuisen humanitaarisen toimintamme.”

Hän myös muistutti Euroopan komissiota siitä, että ”tarvitaan todellista solidaarisuutta jäsenmaiden välillä, jotta vältetään syrjintä ja kunnioitetaan jokaisen maahanmuuttajan ihmisarvoa”. Vanhin De Feo päätti puheensa uudistamalla kirkon sitoutumisen kaikkien Jumalan lasten hyvinvointiin Euroopassa ja kansainvälisesti. Johtajien avauslausuntojen jälkeen osallistujat pääsivät keskustelemaan muista teemoista.

Tämä kokous oli osa avointa, läpinäkyvää ja säännöllistä vuoropuhelua EU:n toimielinten kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 17 artiklan mukaisen vuoropuhelun puitteissa. Euroopan komissio julkaisee raportin.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, kristillinen uskontokunta, johon kuuluu puoli miljoonaa jäsentä Euroopassa, pyrkii tekemään yhteistyötä poliittisten ja yhteiskunnallisten järjestöjen kanssa sekä olemaan yhteydessä kansainvälisiin kansalaisjärjestöihin sekä uskonnollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestöihin.

Lisää tietoa kirkon EU:n ja kansainvälisten asioiden toimistosta on sen Facebook-sivulla: www.facebook.com/churchineu

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.