Sitestest01.jpg
Uutistiedote

Vastuu ja omistusoikeus pyhiin paikkoihin ja historiallisiin asiakirjoihin siirtyi Jeesuksen Kristuksen kirkolle

Hankintoihin kuuluvat Kirtlandin temppeli, historiallisia rakennuksia Nauvoossa sekä Joseph Smithin raamatunkäännöksen käsikirjoitukset

Kristuksen yhteisön (Community of Christ) ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon yhteinen lausunto julkaistiin tiistaina 5. maaliskuuta 2024. Usein esitettyjä kysymyksiä ja liite on julkaistu englannin kielellä.

Tänään, tiistaina 5. maaliskuuta 2024, Kirtlandin temppelin, useiden Nauvoon historiallisten rakennusten sekä erilaisten käsikirjoitusten ja esineiden vastuu ja omistusoikeus siirtyi virallisesti Kristuksen yhteisöltä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolle sovittua summaa vastaan. Yhdessä me tunnemme kiinnostusta ja kunnioitusta näitä historiallisia paikkoja ja esineitä kohtaan ja olemme sitoutuneet säilyttämään ne tuleville sukupolville.

Keskustelut, jotka johtivat tähän merkittävään sopimukseen, alkoivat kesäkuussa 2021. ”Tämä omaisuuden vaihto on kirkkomme kannalta merkittävää”, sanoi Kristuksen yhteisön presidentti Stephen M. Veazey. ”Lisääntyneistä lahjoituksista saatavan rahoituksen avulla Kristuksen yhteisöllä on paremmat valmiudet toteuttaa tehtävämme painopisteitä kaikkialla maailmassa, mukaan lukien jatkaa jumalallisesti suunniteltua tarkoitusta Independencessä Missourissa sijaitsevan temppelimme osalta.”

”Meille on suuri kunnia saada huolehtia näistä pyhistä paikoista, asiakirjoista ja esineistä”, sanoi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti Russell M. Nelson. ”Kiitämme ystäviämme Kristuksen yhteisössä heidän suurenmoisesta huolenpidostaan ja yhteistyöstään näiden historiallisten aarteiden säilyttämisessä tähän asti. Olemme sitoutuneet tekemään samaa.”

Kirtlandin temppeli säilyy historiallisena rakennuksena. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko suunnittelee avaavansa sen uudelleen 25. maaliskuuta 2024 yleisölle maksuttomia kierroksia varten. Samoin Nauvoossa Smithin perheen kotitila, Mansion House ja punatiilinen kauppa avataan uudelleen 25. maaliskuuta 2024, jolloin niihin voi tutustua ilmaiseksi ympäri vuoden. Lisätietoja myyntitapahtumasta, omaisuuseristä ja muista sopimukseen sisältyvistä asioista julkaistaan myöhemmin.

Historiallinen siirto tähdentää pitkäaikaista pyrkimystämme säilyttää uskontoon ja kulttuuriin liittyvä perintö sekä edistää keskinäisiä mahdollisuuksia kasvaa ja palvella maailmaa.

Kristuksen yhteisö on kansainvälinen uskontokunta, joka on omistautunut edistämään aitoja yhteyksiä toisiinsa ja Jumalaan. Se pyrkii palauttamaan Kristuksen rauhan maan päälle ja kyseenalaistamaan epäoikeudenmukaiset järjestelmät, jotka heikentävät ihmisarvoa. Kristuksen yhteisö vahvistaa jokaisen ihmisen luontaisen arvon ja tarjoaa paikan, jonne kuulua, jossa tulla rakastetuksi ja arvostetuksi, jossa kasvaa hengellisesti sekä löytää tarkoitus, joka voi muuttaa ihmisten elämää ja yhteisöjä.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, maailmanlaajuinen uskonto, opettaa, että taivaallinen Isämme ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ovat jälleen meidän aikanamme kutsuneet elävän profeetan ja palauttaneet pappeuden valtuuden ja liitot siunatakseen perheitä ja yksilöitä ilolla. Jäsenet pyrkivät elämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan ja kertomaan siitä, huolehtimaan apua tarvitsevista ja yhdistämään perheitä iankaikkisuudeksi. He arvostavat Mormonin kirjaa ja Raamattua pyhinä kirjoina.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.