Uutistiedote

Vastuu ympäristöstä ja sen suojeleminen

Koko ihmiskunta on vastuussa maapallosta, ja ihmiskunnan tulee käyttää kiitollisena sitä, mitä Jumala on antanut, välttää tuhlaamasta elämää ja voimavaroja sekä käyttää maapallon yltäkylläisyyttä köyhistä ja tarvitsevista huolehtimiseen.

Jumala loi maapallon tarjotakseen paikan, jossa ihmissuku voi oppia, kehittyä ja edistyä. Jumala loi maapallon ja kaikki elolliset olennot ensin hengellisesti, ja kaikki elollinen on suuriarvoista Hänen silmissään.

Maapalloa ja kaikkea siinä tulee käyttää vastuullisesti ihmissuvun elättämiseksi. Kaikki ovat kuitenkin vastuussa tästä maapallosta ja sen yltäkylläisyydestä eivätkä omista sitä, ja heitä tullaan pitämään Jumalan edessä vastuullisina siitä, mitä he tekevät Hänen luomakunnalleen.

Ympäristöön on suhtauduttava kaukokatseisesti, realistisesti, tasapainoisesti ja ottaen huomioon sekä maapallon että nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeet, eikä pyrkiä puolustamaan heti henkilökohtaisia haluja tai yleisesti tunnustettuja oikeuksia. Maapallo ja kaikki elämä sillä on paljon enemmän kuin jotakin, mitä pitää kuluttaa tai säästää. Jumala tarkoitti luomakuntansa esteettisesti miellyttäväksi elävöittääkseen mieltä ja henkeä, ja joitakin osia on määrä suojella. Maapallon rumentaminen loukkaa Häntä.

Ihmissielun ja ympäristön tila ovat yhteydessä toisiinsa, ja kumpikin vaikuttaa toiseen joko haitallisesti tai myönteisesti. Maapallo, kaikki elollinen ja valtava maailmankaikkeus todistavat kukin vaikuttavasti Jumalasta.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.