Aihe

Viehtymys samaan sukupuoleen

Viehtymys samaan sukupuoleen viittaa emotionaaliseen, fyysiseen tai seksuaaliseen viehtymykseen, joka kohdistuu samaa sukupuolta olevaan henkilöön. Samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen kokemus ei ole jokaiselle samanlainen. Jotkut ihmiset saattavat tuntea viehtymystä ainoastaan samaan sukupuoleen, kun taas toiset saattavat tuntea viehtymystä kumpaankin sukupuoleen.

Kirkko tekee eron samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen ja homoseksuaalisen käyttäytymisen välillä. Ihmiset, jotka kokevat viehtymystä samaan sukupuoleen tai tuntevat olevansa homoja, lesboja tai biseksuaaleja, voivat tehdä liittoja Jumalan kanssa ja pitää ne sekä osallistua täysin ja kelvollisina kirkon toimintaan. Se, että tuntee olevansa homo, lesbo tai biseksuaali tai kokee viehtymystä samaan sukupuoleen, ei ole syntiä eikä estä ihmistä osallistumasta kirkon toimintaan, palvelemasta eri tehtävissä tai käymästä temppelissä.

Sukupuolinen puhtaus on olennainen osa Jumalan suunnitelmaa meidän onneksemme. Sukupuolisuhteet on varattu vain miehelle ja naiselle, jotka ovat naimisissa keskenään ja lupaavat olla täydellisen uskollisia toisilleen. Sukupuolisuhteet miehen ja naisen välillä, jotka eivät ole naimisissa keskenään, tai samaa sukupuolta olevien välillä rikkovat yhtä taivaallisen Isämme tärkeimmistä laeista ja haittaavat iankaikkista edistymistämme. Olipa ihmisen seksuaalinen suuntautuminen mikä tahansa, niin jos hän rikkoo siveyden lakia, hän voi päästä sovintoon Jumalan kanssa tekemällä parannuksen. Kristuksen seuraajina me vastustamme moraalitonta käytöstä ja pyrimme tulemaan Hänen kaltaisikseen. Me tavoittelemme Pyhän Hengen johdatusta ja Vapahtajan apua. Hän osaa auttaa meitä, kun koemme kiusauksia (ks. 1. Kor. 10:13; OL 62:1). Jos annamme periksi seksuaalisille kiusauksille ja rikomme siveyden lakia, me voimme tehdä parannuksen, saada anteeksi ja osallistua täysivaltaisina jäseninä kirkon toimintaan.

Me emme tiedä kenties täsmälleen, miksi jotkut ihmiset tuntevat viehtymystä samaa sukupuolta oleviin, mutta muutamien kohdalla se on mutkikasta todellisuutta ja osa ihmiselämän kokemusta. Vapahtaja Jeesus Kristus ymmärtää täydellisesti jokaisen täällä maan päällä kokemamme haasteen, ja me voimme kääntyä Hänen puoleensa saamaan lohtua, iloa, toivoa ja ohjausta (ks. Alma 7:11–12). Kohtaammepa elämässä millaisia haasteita tahansa, me kaikki olemme Jumalan lapsia ja ansaitsemme toistemme ystävällisyyden ja myötätunnon (ks. Room. 8:16–17). Kun luomme tukea antavan ilmapiirin, me rakennamme rakkautta ja ymmärrystä toisiamme kohtaan ja hyödymme yhteisistä näkemyksistämme ja yhteisestä uskostamme.

Kirkko tarjoaa lähdeaineistoa sivustolla mormonandgay.lds.org auttaakseen yksilöitä ja perheitä elämään evankeliumin täyteyden mukaan ja tavoittelemaan Hengen johdatusta heidän pyrkiessään selviytymään kuolevaisuuden tästä puolesta.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.