Uutistiedote

Vietämme Euroopan kielten päivää: Myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat lähetyssaarnaajat auttavat ykseyden luomisessa monimuotoiseen maailmaan

Kaikkialla Euroopassa nuoret naiset ja nuoret miehet puhuvat kieliä, joita he eivät kuvitelleet ikinä oppivansa tai pystyvänsä oppimaan. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajat tulevat Eurooppaan eri puolilta maailmaa ja uppoutuvat niihin maihin ja yhteisöihin, joissa he palvelevat. Kun he tekevät niin, heissä kehittyy intohimo ja rakkaus ihmisiä ja kulttuureja kohtaan.

Isaac Turner on hyvä esimerkki siitä, miten pysyviä vaikutuksia on sillä, että oppii uusia kieliä palvellakseen ihmisiä, joiden tausta ja kokemukset ovat erilaisia kuin itsellä. Isaac palasi äskettäin kotiin Chorleyyn Englantiin palveltuaan 25 kuukautta lähetystyössä Kreikassa. Siellä ollessaan hän oppi puhumaan kreikkaa, albaniaa ja makedoniaa sekä käyttämään kreikkalaista viittomakieltä.

Day of Languages 01Download Photo

Isaac sanoo: ”Suurin vaikuttimeni uuden kielen oppimiseen oli rakkaus ihmisiä kohtaan. Rakastin ihmisiä ja kulttuureja todella paljon ja halusin saada ystäviä ja tutustua heihin. Kielen oppiminen oli luonnollisesti huomattava osa sitä, mihin minun piti keskittyä, jos halusin oppia kulttuuria paremmin ja todella oppia tuntemaan ympärilläni olevia ihmisiä. Ihmiset, joiden kanssa työskentelimme, olivat yllättyneitä ja vaikuttuneita siitä, että teimme kovasti töitä oppiaksemme heidän kieltään”.

Isaacin mukaan kielten oppimisen pitkäaikaisiin hyötyihin kuuluu se, että hän pystyy säilyttämään Kreikassa, Albaniassa ja Makedoniassa solmimansa suhteet sekä arvostamaan kielen hauskoja, kulttuurisia vivahteita. Esimerkiksi Kreikassa sanotaan ”sataa tuolinjalkoja” eikä ”sataa kissoja ja koiria”, joka on Isossa-Britanniassa yleisesti käytetty ilmaus.

Sisar Edina Spisák on unkarilainen, ja hän on palvellut Unkarin ja Romanian lähetyskentällä puolen vuoden ajan. Hän puhuu unkaria äidinkielenään ja on opiskellut englantia monia vuosia.

Kun Spisák oli lapsi, ei pidetty suotavana, että hän kävisi normaalia koulua oppimisvaikeuksiensa vuoksi. Myöhemmin hänellä todettiin lukihäiriö, ja hän on tehnyt kovasti töitä paitsi hallitakseen äidinkieltään myös oppiakseen englantia. Hänen lähetystyönsä on vienyt hänet tilanteisiin, joissa hänen on puhuttava englantia lähetystyötoveriensa ja heidän opettamiensa perheiden kanssa. Hän myös opettaa englantia toisena kielenä.

Day of Languages 02Download Photo

Hänestä on tullut hyvä huomaamaan vahvuuksia, jotka osaltaan tasoittavat joitakin hänen oppimisvaikeuksistaan. Spisák on erityisen hyvä kielioppisäännöissä. Hän sanoo: ”Kielen oppiminen on kuin matematiikan oppimista. Minusta on ihanaa löytää kieliopin rakenteita ja sääntöjä ongelman ratkaisemiseksi. Unkarin kielessä on kolme aikamuotoa, mutta englannissa niitä on 12.”

Sisar Spisák on aktiivisesti etsinyt tilaisuuksia käyttää kovalla työllä hankittua kielitaitoaan muiden palvelemiseen kääntämällä kirkon kokouksia muille kuin äidinkielenään unkaria puhuville ja palvelemalla ennen lähetystyötään vammaisten yhteisöissä Latter-day Saint Charities -järjestön kautta.

Vanhin Samuel Jaccod on kotoisin Sassarista Sardinian saarelta Italiasta. Hänen äidinkielensä on italia, ja hän opiskelee englantia ja palvelee lähetystyössä Birminghamissa Englannissa. ”Se, että osaan puhua englantia ja vaihtaa englannin ja italian välillä, täyttää sydämeni onnella ja kiitollisuudella. Englanninkielisille ihmisille tuo myös iloa kuunnella henkilöä, joka yrittää puhua heidän kieltään hyvin vahvalla italialaisella korostuksella. He arvostavat sitä, että yritän puhua heidän kieltään ja ymmärtää maailmaa heidän äidinkielensä välityksellä.”

Day of Languages 03Download Photo

Yhteistä kullekin näistä lähetyssaarnaajista on se, että he ovat kiitollisia kielillä puhumisen lahjastaan ja toiveikkaita tulevaisuuden suhteen. He ovat pystyneet omaksumaan myötätuntoa ja arvostusta erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä kohtaan ja kykenevät käyttämään noita asenteita ja uutta kielitaitoaan tuodakseen ihmisiä yhteen ja tehdäkseen tietoisesti työtä ristiriitoja ja kulttuuriin perustuvaa jakautumista vastaan maailmassa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.