Uutistiedote

Yhdestätoista uudesta johtavana auktoriteettina palvelevasta seitsenkymmenestä ilmoitettu

Ensimmäinen presidenttikunta ilmoitti myös 62 uuden vyöhykeseitsenkymmenen nimet

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta on ilmoittanut 11 uuden johtavana auktoriteettina palvelevan seitsenkymmenenen ja 62 vyöhykeseitsenkymmenen kutsumisesta huhtikuun 2016 yleiskonferenssin lauantain iltapäiväkokouksessa.

Johtavina auktoriteetteina palvelevat seitsenkymmenet palvelevat seitsemänkymmenen johtokunnassa, vyöhykkeiden johtokunnissa sekä muissa hallinnollisissa tehtävissä kirkon keskustoimistossa. Kahdentoista apostolin koorumin johdolla he matkustavat usein tapaamaan ja opettamaan kirkon johtohenkilöitä, lähetyssaarnaajia ja kirkon jäseniä paikallisissa seurakunnissa.

Johtavina auktoriteetteina palvelevilla seitsenkymmenillä on valtuus palvella kaikkialla maailmassa. Vyöhykeseitsenkymmenten valtuus rajoittuu yleensä siihen vyöhykkeeseen, jolla he palvelevat.

Uusien johtavina auktoriteetteina palvelevien seitsenkymmenten nimet ovat W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valeri V. Cordón, Joaquin E. Costa, Massimo De Feo, Peter F. Meurs, K. Brett Nattress, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin ja Evan A. Schmutz.

Seuraavat on kutsuttu vyöhykeseitsenkymmeniksi: P. David Agazzani, Quilmer A. Agüero, René R. Alba, Victorino A. Babida, Steven R. Bangerter, Richard Baquiran, Dong Chol Beh, Michael  V. Beheshti, Matthieu Bennasar, Hubermann Bien-Aimé, Kevin E. Calderwood, Luis J. Camey, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcante, Luis C. Chaverri, Ulises Chávez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Marc C. Davis, Alessandro Dini Ciacci, J. Scott Dorius, M. Dirk Driscoll, Antonio F. Faúndez, Jose A. Fernández, Matias D. Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Ghent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Mathias Held, Tom-Atle Herland, Raymond S. Heyman, Christophe Kawaya, Todd S. Larkin, Pedro X. Larreal, Juan J. Levrino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Pérez, Carlos E. Perrotti, Mark P. Peteru, Alan T. Phillips, Thomas T. Priday, Brian L. Rawson, Rene Romay, Blake M. Roney, Luis G. Ruiz, Maximo A. Saavedra jr., Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, Heber D. Texeira, Maxsimo C. Torres, Jesús Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis jr., William B. Woahn, Luis G. Zapatae.

Seuraavat 51 vyöhykeseitsenkymmentä vapautetaan 1. toukokuuta 2016 alkaen: Manuel M. Agustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Boutoille, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chappe, Eleazer S. Collado, Valeri V. Cordón, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo DeFeo, Donald D. Deshler, Nicolas L. DiGiovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxey, David G. Fernandes, Hernán D. Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo P. Giménez, Douglas F. Higham, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matti T. Jouttenus, Chang Ho Kim, Alfred Kyungu, Dane O. Leavitt, Remegio E. Meim jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon D. Munns, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fouchard Pierre-Nau, Gary B. Porter, José L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes jr., Gary B. Sabin, Evan A. Schmutz, D. Zackary Smith, Lynn L. Summerhays, Wenceslao H. Svec, Craig B. Terry, Ernesto R. Toris, Fabian I. Vallejo, Emer Villalobos, J. Romeo Villarreal, Terry L. Wade.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.