Uutistiedote

Yli 150 vanhusta ja apua tarvitsevaa perhettä on hyötynyt uskontojen yhteisistä pyrkimyksistä

Myöhempien aikojen pyhien avustusjärjestö Latter-day Saint Charities ja seitsemännen päivän adventistit tekevät yhteistyötä ostaessaan ja jakaessaan aterioita

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on lisännyt tarvetta auttaa Kap Verden nälkää näkeviä köyhiä, ja tämä tarve on sekä laajalle levinnyt että kiireellinen. Helmikuussa 2021 kaksi hyväntekeväisyysjärjestöä yhdistivät voimansa auttaakseen juuri siinä.

Community Association for Development of Pensamento (ACDP) tarjoaa ruokaa ja palveluja vanhuksille tiloissaan Kap Verdessä.  Kun pandemia sulki heidän tilansa, he halusivat viedä ruokaa sen sijaan koteihin. Heidän avunpyyntöönsä vastattiin, kun Latter-day Saint Charities -järjestö (LDSC) teki lahjoituksen, jonka avulla hankittiin ja toimitettiin kolmen kuukauden ruokatarpeet ja muita tarvikkeita seitsemällekymmenelle suurperheelle Praian kaupungissa. Tämä hanke hyödytti yli neljääsataa apua tarvitsevaa ihmistä.

CaboVerde_InterfaithProject01
CaboVerde_InterfaithProject01
Vapaaehtoiset auttavat ruoan ja tarvikkeiden lastaamisessa Praiassa.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

”LDSC päätti toimia yhteistyössä ACDP:n kanssa, koska meistä tuntui, että he palvelivat kaikkein haavoittuvimpia ja kärsivimpiä ihmisiä, etenkin vanhuksia sekä äitejä pienine lapsineen”, sanoo LDSC:n huoltotyö- ja omavaraisuuspalvelujen edustaja Lucilino Mendonca.

CaboVerde_Interfaith_02
CaboVerde_Interfaith_02
Latter-day Saint Charities -järjestö ja seitsemännen päivän adventistit yhdistävät voimansa antaakseen apua.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Pian sen jälkeen LDSC teki yhteistyötä seitsemännen päivän adventistien (SDA) kanssa Monte Vermelhon vuorella jakaen ruokakoreja viidellekymmenelle apua tarvitsevalle perheelle, minkä jälkeen apua annettiin vielä neljäkymmenelle muulle perheelle. Ruokakorit toimitettiin Praian seurakunnan nuorten aikuisten ja lähetyssaarnaajien avulla. Noemy Lopes, jakelussa auttanut nuori aikuinen, huomauttaa: ”Se oli minulle erinomainen kokemus, koska minulla oli etuoikeus käyttää aikaani muiden ihmisten elämän siunaamiseen.”

Johtohenkilöitä kummankin kirkon humanitaarisen palvelun ryhmästä oli läsnä päätöstilaisuudessa maaliskuussa 2021.  Praian seurakunnan johtaja Roseveltt Teixeira sanoo: ”Tämä lahjoitus kuvastaa sitä, mihin me uskomme; että me kirkon jäsenet seuraamme Jeesusta Kristusta noudattamalla toista suurta käskyä palvella muita.” Eräs SDA:n paikallisen seurakunnan johtohenkilö lisää: ”On ratkaisevan tärkeää, että järjestöillämme on tällaisia kumppaneita, jotka hyödyntävät yhteisiä uskonkäsityksiämme palvellakseen muita.”

CaboVerde_Interfaith_03
CaboVerde_Interfaith_03
Yhteisen avustushankkeen päätöstilaisuus.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Latter-day Saint Charities on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon humanitaarisen avun järjestö. Sen tarkoituksena on lievittää kärsimystä, edistää omavaraisuutta ja tarjota mahdollisuuksia palvella. Latter-day Saints Charities -järjestö rahoittaa avustus- ja kehityshankkeita 195 maassa ja territoriossa sekä antaa avustusta rotuun, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta. Avun pohjana ovat henkilökohtaisen vastuun, yhteiskunnan tuen, omavaraisuuden ja kestävyyden keskeiset periaatteet. Järjestö toimii suurelta osin vapaaehtoistyöntekijöiden voimin sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen ja valtiovallan kanssa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.