Aihe

Ylipappi

Vastuullinen virka Melkisedekin pappeudessa. Kelvollisia miespuolisia kirkon jäseniä asetetaan ylipapeiksi, kun heidät kutsutaan vaarnan johtokuntaan, korkeaan neuvostoon tai piispakuntaan tai muulloin vaarnanjohtajan niin päättäessä. Monet mormonimiehet ovat ylipappeja, eikä tähän asemaan vaadita muodollista koulutusta.

Jokaisessa vaarnassa on yksi ylipappien koorumi. Vaarnan johtokunta toimii tämän koorumin johtokuntana. Jokaisessa seurakunnassa ylipapit järjestetään ylipappien ryhmäksi.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.