Aihe

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

MORMONNEWSROOM.ORG (Päivitetty 1.2.2012)

MORMONNEWSROOM.ORG on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (”kirkko”) uutismedian sivusto.

Käyttäjän henkilötietojen tietosuoja on tärkeä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolle sekä sen alaisuudessa toimiville laillisille yksiköille (joihin yhdessä viitataan sanoilla ”kirkko” ja ”me” sekä vastaavat sanat tässä selosteessa). Tämä tietosuojaseloste on tarkoitettu yleiseksi tiedonannoksi, jossa kuvataan, kuinka me keräämme, käytämme ja käsittelemme henkilötietoja, joita käyttäjä antaa internetsivustoillamme tai internetsovelluksissamme (joihin viitataan sanalla ”sivustot”). Me pyrimme keräämään, käyttämään ja luovuttamaan henkilötietoja tavalla, joka on sopusoinnussa kunkin maan lakien kanssa, jossa keräämme henkilötietoja. Tämä tietosuojaseloste koskee tätä sivustoa, jonka omistaa ja jota ylläpitää Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentin korporaatio], Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtavan piispan korporaatio] tai FamilySearch International (kuten on nimenomaan merkitty internetsivuston ensimmäisellä sivulla).

Tietyillä lainkäyttöalueilla kirkon alaisuudessa toimivat yksiköt voivat ottaa käyttöön yksilöllisiä tietosuojaselosteen lausekkeita, jotka kuvastavat asiaan kuuluvien paikallisten lakien vaatimuksia. Kun erillinen lauseke katsotaan tarpeelliseksi, ilmoitamme siitä erikseen.

Useimmilla sivustoillamme voi käydä antamatta mitään henkilötietoja. Kun henkilötietoja pyydetään, me noudatamme seuraavia tietosuojaperiaatteita koskien sitä, kuinka keräämme, käytämme, luovutamme, siirrämme ja säilytämme käyttäjän tietoja.

Tietosuojakäytännöt

1. Tietojen kerääminen. Kun käyttäjä luo LDS Account -tilin suoraan tai FamilySearch-sivuston kautta, rekisteröi tilin jollakin sivustollamme, lisää profiilitietoja tai tekee jotakin vastaavaa, niin me voimme kerätä tai saada käyttäjältä tai hänen jäsentietueestaan (soveltuvin osin) muun muassa mutta ei yksinomaan seuraavia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, valokuva, yhteystieto- tai profiiliasetukset ja kirkon yksikköä koskevat tiedot.

Voimme myös kerätä tietoja, joita käyttäjän internetlaite tai -selain lähettää, esim. IP-osoite, aina kun hän käy jollakin sivustollamme.

2. Henkilötietojen käyttö. Voimme käyttää saamiamme henkilötietoja, jotta voimme a) ottaa yhteyttä käyttäjään, b) täyttää hänen esittämänsä pyynnöt, c) pyytää häneltä vapaaehtoista palautetta verkkosivuston ominaisuuksista tai sisällöstä tai d) auttaa täyttämään palvelutehtäväämme.

Voimme käyttää henkilötietoja myös sisäisiin tarkoituksiin, kuten tilintarkastus, data-analyysi, järjestelmän ongelmien selvittäminen ja tutkimus.

Lisäksi voimme käyttää sekä käyttäjän antamia henkilötietoja että käyttäjän verkkoselaimen lähettämiä tietoja (ks. osio 10 alla) havaitaksemme käyttäjiä, jotka näyttävät aiheuttavan vahinkoa sivustollemme, tai yksilöidäksemme käyttäjien käyttökokemuksia sivustoillamme. 

Mikäli käyttäjän tietoja käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen kuin yllä mainittuihin, ilmoitamme siitä käyttäjälle erikseen ja pyydämme häneltä suostumuksen, jos laki sitä edellyttää.

Aika ajoin voimme myös tiedottaa mahdollisuuksista lakata käyttämästä tai ruveta käyttämään tiettyjä ominaisuuksia.

3. Kirkon jäsentietojen käyttö. Jos käyttäjä on kirkon jäsen, hänen yleiset jäsentietonsa (esim. nimi, osoite ja puhelinnumero) ja muut valinnaiset tiedot, joita hän voi päättää antaa (esim. sähköpostiosoite, valokuva) voidaan antaa kirkon jäsenille kirkon seurakunnassa ja vaarnassa tai piirissä kirkon sisäisiä tarkoituksia varten häneltä etukäteen pyydetyllä suostumuksella, mikäli laki sitä edellyttää. Jotkin käyttäjän tiedot saattavat myös näkyä rajoitetusti verkkosivustoillamme, kuten sivustolla LDS.org. Käyttäjä voi päättää olla jakamatta tietoja tai rajoittaa jakamiaan valinnaisia tietoja muokkaamalla profiiliasetuksiaan yksittäisillä sivustoilla.

Lisäksi hänen jäsentietonsa, mukaan lukien yhteystiedot, ovat kirkon johtohenkilöiden käytettävissä kirkon sisäisiä tarkoituksia varten.

4. Aineiston lisääminen. Joillakin sivustoillamme käyttäjä voi lisätä omaa aineistoa ja kommentteja tiettyihin kenttiin. Osa käyttäjän lisäämästä aineistosta on tarkoitettu yksityiseksi eivätkä muut pysty näkemään sitä (esim. henkilökohtaiset muistiinpanot verkossa, päiväkirjamerkinnät tai vastaavat ominaisuudet). Voidaan kuitenkin katsoa, että käyttäjän lisäämä muu aineisto on julkisesti käytettävissä ja muiden nähtävissä (esim. sivustoillamme tiettyihin kenttiin lisätyt kirjalliset todistukset tai verkkokommentit).

Niissä tilanteissa, jolloin käyttäjän lisäämä aineisto laitetaan julkisesti saataville tai kolmansien osapuolien nähtäväksi, me pyydämme käyttäjältä nimenomaisen suostumuksen joko samalla kun hän luo erillisen profiilin (esim. mormon.org tai familysearch.org) tai kun hän lataa aineiston palvelimelle (esim. kun hän lataa palvelimelle videoleikkeitä tai sukututkimustietoja). Suosittelemme, että käyttäjä noudattaa varovaisuutta, kun hän lisää aineistoa, joka on tarkoitettu julkisesti katseltavaksi, ja että hän välttää julkaisemasta tietoja, jotka voisivat vahingoittaa tai loukata joko häntä tai muita tai aiheuttaa uhkaa hänelle tai muille.

Kaikenlaista aineistoa, jota käyttäjä lisää, säilytetään joko omissa järjestelmissämme tai alaisuudessamme toimivien tai kolmansien osapuolien järjestelmissä (kuten on määritelty alla osiossa 7A). Vaikka alan teknisiä standardeja käytetään käyttäjän lisäämän aineiston suojelemiseksi asiattomalta käytöltä, julkaisemiselta tai muokkaamiselta (kuten on määritelty alla osiossa 8), me emme voi taata täydellistä tietosuojaa ja joissakin tilanteissa saatamme päättää luovuttaa tai joutua lain mukaan luovuttamaan näitä tietoja kolmansille osapuolille kuten on esitetty tämän selosteen osiossa 7.

Vaikka meillä ei ole velvollisuutta valvoa käyttäjän lisäämän aineiston sisältöä, me pidätämme oikeuden tehdä niin yksinomaisen harkintamme mukaan. Pidätämme itsellämme myös oikeuden estää tai poistaa kaikki sellainen aineisto, jonka katsomme olevan sopimatonta, säädytöntä, rietasta, hävytöntä, väkivaltaista, ahdistelevaa, halventavaa, herjaavaa, rikkomusperusteista, laitonta, uhkaavaa tai muulla tavoin paheksuttavaa, riippumatta siitä, onko se tarkoitettu yksityiseksi tai julkiseksi. Koska emme käy läpi kaikkea aineistoa, jota lisätään kunkin ominaisuuden kautta kullakin sivustolla, me emme voi taata, että pystymme ryhtymään suojaaviin toimenpiteisiin siinä tapauksessa, että käyttäjä lisää aineistoa, joka paljastaa tietoja henkilöstä, joka on vahingonteon tai väkivallan uhri tai vaarassa tulla sellaiseksi.

Kun tietoomme tulee aineistoa, jonka katsomme olevan loukkaavaa tai joka voisi vaarantaa käyttäjän tai jonkun muun henkilön henkilötietojen tai luottamuksellisten tietojen tietosuojan, pyrimme vilpittömästi estämään tai poistamaan kyseisen aineiston. 

5. Säilyttäminen. Säilytämme kerättyjä henkilötietoja ja aineistoa kohtuullisen ajan täyttääksemme tarkoituksen, jota varten ne on kerätty, ja sitten poistamme ne tiedostoistamme, lukuun ottamatta tiettyjä historiallisia henkilökuvatietoja, yleisiä sukututkimusasiakirjoja sekä jäsentietoja, joita säilytetään pysyvässä sukututkimusrekisterissä tai kirkon historiarekisterissä.

6. Käyttöoikeudet. Me pyrimme säilyttämään henkilötietojen paikkansapitävyyden ja luotamme siihen, että käyttäjä varmistaa, että hän on täyttänyt henkilötietonsa täydellisesti ja täsmällisesti. Käyttäjä voi vahvistaa henkilötietonsa, korjata niitä tai poistaa ne verkkosivustokohtaisen rekisteröitymisensä kautta, omassa profiilissaan tai LDS Account -tilinsä kautta (tilanteen mukaan).

Mikäli käyttäjä on kirkon jäsen, joitakin hänen henkilötiedoistaan voi päivittää vain tekemällä muutokset hänen kirkon jäsentietueeseensa. Nämä muutokset pitää tehdä ottamalla yhteys kirkon yksikön kirjuriin ja pyytämällä muutosta. Mikäli käyttäjä kohtaa ongelmia henkilötietojensa muokkaamisessa tai päivittämisessä, hän voi ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseenDataPrivacyOfficer@ldschurch.org. Saatuamme käyttäjältä sähköpostiviestin pyrimme parhaamme mukaan vastaamaan 30 päivän kuluessa. Mikäli emme pysty täyttämään käyttäjän pyyntöä 30 päivän kuluessa tai pysty antamaan hänelle pääsyä pyydettyyn tietoon, selitämme syyn tähän.

7. Tietojen jakaminen ja paljastaminen. Me pidämme käyttäjän henkilötietoja luottamuksellisina emmekä myy niitä kenellekään. Emme jaa käyttäjän henkilötietoja muille osapuolille paitsi seuraavissa olosuhteissa (tai muissa tilanteissa, jolloin nimenomaan ilmoitamme käyttäjälle asiasta ja pyydämme häneltä suostumuksen etukäteen):

A. Sivulliset palveluntarjoajat. Me voimme antaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kun he käyttävät niitä suorittaessaan puolestamme sisäisiä toimintoja (esim. maksujen käsittely, ylläpito, turvallisuus, data-analyysi, isännöinti jne.). Näissä tilanteissa palveluntarjoajat velvoitetaan tämän tietosuojaselosteen ja alan teknisten standardien mukaisesti sopimuksin suojaamaan henkilötiedot ylimääräiseltä käytöltä (kuten markkinointitarkoituksiin) tai niiden siirrolta.

B. Kirkon yksiköt. Voimme siirtää henkilötietoja mille tahansa kirkon alaisuudessa toimivalle yksikölle kirkon tarkoitusten saavuttamiseksi. Euroopan unionin alueelta tapahtuvien jäsentietojen siirron suhteen luotamme kirkon yksiköiden välisiin standardisopimuksiin, jotka noudattavat Euroopan unionin vaatimuksia. Verkossa syötettyjen henkilötietojen suhteen katsomme, että tietojen syöttäminen on myöntävä osoitus siitä, että käyttäjä antaa tietoisen suostumuksensa tietojen käsittelyyn samoin kuin tietoisen suostumuksensa siihen, että tarvittaessa tietoja siirretään Amerikan Yhdysvaltoihin siinä tarkoituksessa, johon ne on annettu.

C. Lailliset vaatimukset. Voimme käyttää ja luovuttaa käyttäjän henkilötiedot, kirjoitukset, päiväkirjamerkinnät, verkkokeskustelut, henkilökohtaiset muistiinpanot tai hänen mille tahansa verkkosivustolle lisäämänsä muun aineiston, jos vilpittömässä mielessä uskomme, että sen tekeminen on laillisen haasteen tai muun oikeudellisen tai hallinnollisen määräyksen velvoittamaa tai muutoin lain edellyttämää. Lisäksi voimme luovuttaa käyttäjän henkilötiedot ja muita tietoja, kun vilpittömästi katsomme asiaan kuuluvaksi tai pakolliseksi välttääksemme muiden sopimustemme rikkomisen, noudattaaksemme tuottamusvastuuseen liittyviä varotoimia, suojataksemme sivuston, yksittäisen henkilön tai suuren yleisön oikeudet, omaisuuden tai turvallisuuden, ylläpitääksemme ja suojellaksemme palvelujemme tai infrastruktuurimme turvallisuutta ja koskemattomuutta, suojellaksemme itseämme ja palvelujamme vilpilliseltä, herjaavalta tai laittomalta käytöltä, tutkiaksemme kolmannen osapuolen vaatimuksia tai syytöksiä sekä puolustautuaksemme niitä vastaan, tai avustaaksemme valtiollisia lainvalvontaviranomaisia.

8. Tietojen suojaaminen. Käytämme teknisiä ja organisatorisia keinoja suojataksemme saamiamme henkilötietoja katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta muuttamiselta sekä turvataksemme niiden luottamuksellisuuden. Käymme säännöllisesti läpi turvatoimemme ja harkitsemme asianmukaisia uusia turvatekniikoita ja -menetelmiä. Käytämme myös nykypäivän salaustekniikkaa salataksemme datavälityksen kirjautumissivustoillamme. Koska emme kuitenkaan voi taata näiden salaustekniikoiden täydellistä varmuutta, kehotamme käyttäjää käyttämään harkintaa antaessaan henkilötietoja verkossa.

9. Kolmatta osapuolta koskevat tiedot. Paikallisten lakien salliessa käyttäjä voi antaa henkilötietoja, mukaan lukien jonkun muun henkilön yhteystiedot (toisin sanoen kolmatta osapuolta koskevia tietoja), jolloin voimme ottaa yhteyden kyseiseen henkilöön, viedä hänelle jotakin tai muutoin täyttää käyttäjän pyynnön. Kerättyä tietoa käytetään yksinomaan käyttäjän pyynnön täyttämiseen. Kun käyttäjä antaa jonkun muun henkilötietoja, hänen tulee ensin saada tietoinen suostumus kyseiseltä henkilöltä, jos laki edellyttää tätä suostumusta.

Mikäli käyttäjä tai joku muu on antanut meille käyttäjän henkilökohtaiset yhteystiedot ja käyttäjä haluaisi pyytää, ettemme enää ota häneen yhteyttä, hänen tulee noudattaa peruuttamista tai poistamista koskevia käytäntöjä, joista kerrotaan kyseisellä sivulla, tiedotuslehdessä, sähköposti-ilmoituksessa tms.

10. Automaattisesti kerättävä tieto: Seurantatekniikat, evästeet ja jäljitteet. Kun käyttäjä käy jollakin sivustollamme, palvelimemme tai suodatinjärjestelmämme voivat kerätä tietoa, jonka käyttäjän verkkopalvelin lähettää aina kun hän käy jollakin verkkosivustolla. Näitä tietoja voivat olla muun muassa seuraavat mutta rajoittumatta niihin: käyttäjän käyttämä selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, käytetty kieli, mikä tahansa sivustollemme ohjaava verkkosivusto, jolla käyttäjä kävi ennen kuin hän tuli sivustollemme, kunkin kävijän esittämän pyynnön päiväys ja kellonaika sekä käyttäjän sivustoltamme etsimä tieto.

Me käytämme myös evästeitä ja jäljitteitä tietojen keräämiseen. [NO TRANSLATION]Eväste on dataa, jota käytetään tiedon siirtämiseksi joko käyttäjän tietokoneen kovalevylle tai verkkoselaimeen seurantatarkoituksia varten. Eväste on eräänlainen nimilappu, jonka avulla sivustomme tunnistavat käyttäjän verkkoselaimen, kun hän palaa sivustollemme. [NO TRANSLATION]Jäljitettä (toiselta nimeltäänweb beacon) käytetään evästeiden ohella apuna ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät toimivat sivustoillamme. Jäljite on tavallisesti läpinäkyvä graafinen kuva, joka sijoitetaan jollekin verkkosivulle. Jäljitteitä käyttämällä voimme seurata käyttäjän toimia, kun hän avaa verkkosivuston, ja sen avulla meidän on helpompi seurata ja tallentaa tunnistettujen selainten toimintaa. Esimerkiksi käyttämällä jäljitteitä voimme jäljittää jollakin verkkosivustolla vierailujen polun sekä seurata kokonaiskäyttöä ja verkkoliikenteen reititystä sivustoillamme.

Keräämme tätä tietoa ymmärtääksemme paremmin, kuinka käyttäjä käyttää sivustojamme ja toimii siellä ollessaan, jotta voimme parantaa hänen käyttökokemustaan. Voimme myös jakaa tätä tietoa työntekijöillemme, sopimustyöntekijöillemme, palveluntarjoajillemme ja alaisuudessamme toimiville yksiköille, kuten on määritelty osiossa 7.

Käyttäjä voi muuttaa verkkoselainasetuksiaan siten, että hänen selaimensa ei enää vastaanota evästeitä tai että se ilmoittaa niistä ennen kuin vastaanottaa niitä sivustoilta, joilla hän käy. Kuitenkin mikäli käyttäjä ei vastaanota evästeitä, hän ei ehkä voi käyttää kaikkia sivustojemme osioita tai toimintoja.

11. Menettelytapojen noudattaminen ja henkilötietojen tietosuojaa koskevat kysymykset. Meillä on tietosuojavirkailija, joka auttaa varmistamaan, että tätä tietosuojamenettelyä noudatetaan, ja vastaa kysymyksiin, jotka koskevat tietosuojaa tai turvallisuusohjeita. Tämä virkailija myös kouluttaa kirkon työntekijöitä menettelytapojen noudattamiseen liittyvissä asioissa. Tätä tietosuojaselostetta tai käsittelemiemme henkilötietojen turvallisuutta koskevat tiedustelut voidaan lähettää sähköpostitse, faksaamalla tai postitse.

Sähköpostiosoite: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Faksi: +1 801 240 1187
Osoite: Data Privacy Office
 50 E. North Temple St.
 Salt Lake City, UT 84150-0018, USA

12. Lapsia koskeva tietosuoja. Emme useimmilla sivustoillamme tietoisesti kerää tietoja lapsilta, jotka ovat alle 13-vuotiaita. Kaikilla sivustoillamme, joilla keräämme tietoja lapsilta, teemme sen vasta kun olemme saaneet täsmällisen ja tietoisen suostumuksen lapsen vanhemmalta tai huoltajalta asian edellyttämän lain mukaisesti. Suositamme voimakkaasti, että alle 18-vuotiaat alaikäiset pyytävät vanhemmiltaan luvan ennen kuin lähettävät mitään henkilötietoja kenellekään verkossa, ja me kannustamme vanhempia opettamaan lapsilleen internetin turvalliseen käyttöön liittyviä käytäntöjä.

13. Kolmansien osapuolien linkit. Emme ole vastuussa minkään kolmannen osapuolen sivuston tietosuojaa koskevista käytännöistä tai sisällöstä. Oman turvallisuutensa vuoksi käyttäjän tulee tarkistaa muiden sivustojen menettelytavat varmistaakseen, että ne vastaavat hänen omia tietosuojaa koskevia odotuksiaan.

14. Tietosuojaa koskevat tulevat muutokset. Tarkastelemme tätä tietosuojaselostetta säännöllisesti, ja voimme muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa osia tarpeen mukaan. Jos tähän tietosuojaselosteeseen tulee muutoksia, jotka vaikuttavat siihen, kuinka käytämme käyttäjän henkilötietoja, ilmoitamme siitä tässä tai laittamalla huomautuksen kotisivullemme. Päivitämme myös tietosuojaselosteen alareunassa olevan muutospäiväyksen. Kehotamme käyttäjää tarkistamaan tämän tietosuojaselosteen aika ajoin, jotta hän voi saada tietoa mahdollisista muutoksista.

Voimaantulopäivä

Tämä versio tietosuojaa koskevista menettelytavoista on astunut voimaan 1. helmikuuta 2012.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.