Uutistiedote

Kuningas Jaakon raamatunkäännös on siunannut ihmisten elämää vuodesta 1611

Kuningas Jaakon raamatunkäännös, jonka 400-vuotispäivää nyt vietetään, on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa käytettävä virallinen englanninkielinen Raamattu. Vuosien varrella kirkko on tehnyt tähän raamatunkäännökseen joitakin parannuksia. Esimerkiksi vuonna 1979 valmistui suuri hanke, oma versio tästä raamatunkäännöksestä tutkimisen apuvälineineen ja muine MAP-kirkkoon liittyvine lähteineen.

Kuningas Jaakon raamatunkäännös on saanut nimensä englantilaisesta hallitsijasta, joka antoi määräyksen uuden käännöksen tekemisestä aiempiin käännöksiin liittyvien huolenaiheiden johdosta. Vuodesta 1604 vuoteen 1611 viisikymmentä oppinutta käänsi huolellisesti pyhiä sanoja alkuperäisistä kreikan- ja hepreankielisistä kirjoituksista.

Kuten muut kristilliset uskontokunnat, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko uskoo Raamatun olevan Jumalan sanaa, ja jäseniä kannustetaan tutkimaan sitä ja noudattamaan sen opetuksia. Vuoden 2007 yleiskonferenssipuheessa ”Pyhän Raamatun ihme” vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista sanoi:

”Se, että meillä on tänä päivänä Raamattu, ei ole sattumaa. Henki johdatti vanhurskaita ihmisiä merkitsemään muistiin sekä hengelliset asiat, jotka he näkivät, että innoitetut sanat, jotka he kuulivat ja lausuivat. Toisia uskollisia ihmisiä innoitettiin varjelemaan ja säilyttämään nämä muistiinpanot. Sellaiset miehet kuin John Wycliff, rohkea William Tyndale ja Johannes Gutenberg saivat innoitusta kääntää suuresta vastustuksesta huolimatta Raamatun kielelle, jota ihmiset voivat ymmärtää, ja julkaista sen kirjana, jota ihmiset pystyivät lukemaan. Uskon, että jopa kuningas Jaakon oppineet saivat käännöstyössään hengellistä ohjausta.”

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, ettei Raamattu ollut Jumalan viimeinen ilmoitus ihmiskunnalle ja että jumalallista ilmoitusta annetaan jatkuvasti eläville profeetoille tänä aikana. Kirkko käyttää Raamattua yhdessä muiden pyhien kirjoitusten kanssa, joita ovat Mormonin kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi. Ne selventävät ja tukevat Raamatun opetuksia.

Kirkon jäsenet tutkivat kaikkia näitä pyhiä kirjoituksia sunnuntain jumalanpalveluksissa vuorovuosin, jolloin puolet tuosta ajasta on omistettu Raamatun tutkimiseen. Itse asiassa eräässä Pew Research Centerin vuonna 2010 tekemässä tutkimuksessa kävi selville, että mormonit menestyivät Raamatun tuntemuksessa kaikista uskonnollisista ryhmistä parhaiten.

Koska kirkko käyttää muita pyhiä kirjoituksia Raamatun lisäksi, jotkut väittävät, etteivät myöhempien aikojen pyhät ole kristittyjä. Tähän vanhin Ballard vastasi seuraavasti:

”Sanomme jokaiselle, joka pitää kiinni tästä väärinkäsityksestä, että me uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen Vapahtajanamme ja pelastuksemme aikaansaajana ja että me uskomme Pyhään Raamattuun ja arvostamme ja rakastamme sitä. Meillä on lisäksi muita pyhiä kirjoituksia, mukaan lukien Mormonin kirja, mutta se tukee Raamattua eikä koskaan korvaa sitä.”

Kirkko käyttää useita raamatunkäännöksiä 89 eri kielellä. Kirkko painattaa ja jakaa yli 500000 englannin- ja espanjankielistä Raamattua vuodessa. Raamattuun ja muihin myöhempien aikojen pyhien pyhiin kirjoituksiin voi tutustua osoitteessa LDS.org. Sivustolla on kuukaudessa kahdeksan miljoonaa kävijää. Vuodesta 1997 kirkko on lahjoittanut 3,3 miljoonaa Raamattua jakamalla kampanjakortteja ja tarjoamalla Raamattuja televisiossa.

Vuodesta 1979 lähtien kirkko on käyttänyt Kuningas Jaakon raamatunkäännöksestä omaa versiotaan, jossa on lukujen johdannot, alaviitteitä ja rinnakkaisviitteitä muihin myöhempien aikojen pyhien pyhiin kirjoituksiin. Tässä versiossa on myös aihehakemisto, Raamatun sanakirja sekä karttoja, joiden ansiosta kirkon jäsenten on helpompaa tutkia Raamattua.

Brigham Youngin yliopiston professori Fred E. Woods sanoo, että MAP-versio Kuningas Jaakon raamatunkäännöksestä syntyi oikeanlaisten kykyjen ja oikeanlaisen tekniikan yhdistelmästä.

”Tämän hankkeen perimmäinen tavoite oli antaa myöhempien aikojen pyhille keinoja oppia tuntemaan Raamattua paremmin”, Woods sanoo. ”Mielessäni ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Herran käsi vaikuttanut tähän innoitettuun hankkeeseen.”

Woods selitti, että tiedemiehistä ja kirkon johtohenkilöistä koostunut komitea käytti alkuperäisiä heprean- ja kreikankielisiä tekstejä selventääkseen Kuningas Jaakon raamatunkäännöksessä käytettyä kieltä. Eräs toinen Brigham Youngin yliopiston professori, Gaye Strathearn, sanoi, että Raamatun kieli, joka vaikuttaa lukijoista vanhanaikaiselta, voi itse asiassa olla myönteinen asia.

”Kuningas Jaakon raamatunkäännökseen liittyy epäilemättä vaikeuksia”, Strathearn sanoo. ”Mutta voi olla hyödyllistä, että kielen johdosta tekstiä joutuu lukemaan huolella.”

Vanhin Ballard sanoi, että kuten muut ihmiset kautta maailman viimeisten 400 vuoden aikana, myöhempien aikojen pyhät ovat todella havainneet, mitä hyötyä on tutkia Kuningas Jaakon raamatunkäännöstä. ”

Vilpitön, ahkera Raamatun tutkiminen tekee meistä yhä parempia, ja meidän tulee aina muistaa ne lukemattomat marttyyrit, jotka tunsivat sen voiman ja antoivat henkensä, jotta me voimme löytää sen sanojen kautta polun taivaallisen Isämme valtakunnan iankaikkiseen onneen ja rauhaan.”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.