Aihe

Apu Japanin maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen

Seuraavat uutisartikkelit, blogikirjoitukset ja videot kertovat siitä, miten kirkko on auttanut maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen Japanissa.

Videot:

(15.9.2011) Church Donates Ice Maker to Fishermen in Sendai, Japan [Kirkko lahjoittaa jääntekokoneen kalastajille Sendaissa Japanissa]

(15.3.2011) Broadcast-Quality Video of Press Conference with Elder Jeffrey R. Holland and David F. Evans (.mov file) [Lähetyskelpoinen video lehdistötilaisuudesta vanhin Jeffrey R. Hollandin ja David F. Evansin kanssa]

(15.3.2011) Full Press Conference (YouTube) of Elders Jeffrey R. Holland and David F. Evans [Vanhin Jeffrey. R. Hollandin ja David F. Evansin koko lehdistökonferenssi (YouTubessa)]

(15.3.2011) Video (YouTube) of Elder Holland’s remarks [Video (YouTubessa) vanhin Hollandin vastauksista]

 

Äänitteet:

Japanese Tsunami - Reacting with Love (Mormon Channel radio program) [Japanin tsunami – reagointia rakkaudella (Mormon Channelin radio-ohjelma)]

 

Uutisartikkelit:

(15.9.2011) Rebuilding Japan: Supplies Donated to Sendai Fishermen; Missionaries Restore Shinto Shrine [Japania uudelleenrakentamassa: tarvikkeita lahjoitettu Sendain kalastajille; lähetyssaarnaajat kunnostavat šintopyhäkköä]

(27.4.2011) Some Missionaries to Return to Previously Evacuated Areas of Japan [Muutamia lähetyssaarnaajia palaamassa aiemmin evakuoiduille alueille Japanissa]

(25.3.2011) Church Humanitarian Aid, Japanese Church Members Helping People Suffering From Disaster [Kirkon humanitaarinen apu: japanilaiset kirkon jäsenet auttavat katastrofista kärsiviä ihmisiä]

(17.3.2011) All Missionaries Now Moved to Safe Areas in Japan -- Church Continuing Relief Efforts [Kaikki lähetyssaarnaajat nyt siirretty turvallisille alueille Japanissa – kirkko jatkaa avustushankkeita]

(15.3.2011) Church Reemphasizes Concern for People of Japan, Moving Missionaries Out of Affected Areas [Kirkko tähdentää jälleen huoltaan japanilaisista ja siirtää lähetyssaarnaajia pois katastrofialueilta]

(14.3.2011) Church Update on Response to Japan Earthquake and Tsunami [Kirkon päivittämät tiedot avusta Japanin maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen]

(12.3.2011) Church’s Missionaries in Japan All Safe and Accounted For [Kaikki kirkon lähetyssaarnaajat Japanissa tiedossa ja turvassa]

 

Uutishuoneen blogikirjoitukset:

(17.6.2011) Church’s Japan Earthquake, Tsunami Relief Effort Bolstered in Sendai and Watari [Kirkon avustushanke Japanin maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen vahvistuu Sendaissa ja Watarissa]

(18.3.2011) MSNBC Covers Church Efforts to Locate Missionaries, Provide Aid in Japan [MSNBC-uutiskanava kertoo kirkon hankkeista lähetyssaarnaajien paikallistamiseksi ja avun antamiseksi Japanissa]

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.