Aihe

Brigham Young

Brigham Youngista käytetään joskus nimitystä Amerikan Mooses tai suuri asuttaja. Hän nousi esiin varhaisten kirkon johtajien joukosta johtamaan tuhansia uskonnollisia pakolaisia halki Yhdysvaltain kesyttämättömän läntisen rajaseudun. Hän vei heidät karulle seudulle, kasteli ja viljeli sitä ja perusti monta menestyvää uudisasutusaluetta. Kun ensimmäinen ryhmä mormonipioneereja saapui Suolajärven laaksoon vuonna 1847 kuljettuaan yli 2 000 kilometrin matkan yli Suurten tasankojen, Brigham Young katseli silloista karua, kuivaa erämaata ja julisti: ”Tämä on oikea paikka.”

Brigham Young, joka syntyi 1. kesäkuuta 1801, varttui rajaseudun uudisasutusalueella Vermontin osavaltiossa ja kävi koulua vain 11 päivää. Hän oli taitava kirvesmies, puuseppä, maalari ja lasittaja.

Brigham Youngin kääntymys kirkkoon vei aikaa. Kahden vuoden ajan hän tutki vakavasti Mormonin kirjaa, ja kun hän vakuuttui sen totuudesta, hän liittyi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon. Myöhemmin hän johti kirkkoa 30 vuoden ajan sen järjestyksessä toisena presidenttinä.

Brigham Young ohjasi 60 000 – 70 000 pioneerin matkaa tasankojen yli Suolajärven laaksoon Illinoisin osavaltiosta ja muista pysähdyspaikoista, kuten Iowasta ja Missourista, perusti 350–400 uudisasutusaluetta Utahissa, Arizonassa, Kaliforniassa, Idahossa, Nevadassa ja Wyomingissa sekä otti käyttöön maanjakojärjestelmän, jonka Yhdysvaltain kongressi myöhemmin ratifioi.

Vain neljä päivää sen jälkeen kun ensimmäinen mormonipioneerien ryhmä saapui karuun Suolajärven laaksoon, Brigham Young iski kävelykeppinsä maahan täsmälleen sille paikalle, jolla nyt kohoaa Suolajärven temppeli, ja julisti: ”Tähän tulee Jumalamme temppeli.”

Vuonna 1849 presidentti Young perusti siirtolaisten avustusrahaston auttaakseen köyhiä myöhempien aikojen pyhiin kuuluvia maahanmuuttajia. Rahasto auttoi noin 30 000:ta Brittein saarilta, Skandinaviasta, Sveitsistä, Saksasta ja Alankomaista lähtenyttä maahanmuuttajaa pääsemään Amerikkaan – yli kolmasosaa kaikista niistä myöhempien aikojen pyhiin kuuluvista siirtolaisista, jotka muuttivat Euroopasta tuona aikana.

Brigham Young toimi myös kaksi kautta Utahin territorion ensimmäisenä kuvernöörinä sekä Utahin territorion intiaaniasioiden ensimmäisenä valvojana. Lisäksi hän teki sopimuksen puhelin- ja rautatielinjojen rakentamisesta ja auttoi työn toteuttamisessa, perusti monia eri tehtaita ja liikeyrityksiä – kuten Amerikan ensimmäisen tavaratalon, Zions Cooperative Mercantile Institutionin – ja kannatti äänioikeuden myöntämistä naisille.

Vaikka Brigham Young oli käynyt hyvin vähän koulua, hän puhui koulutuksen puolesta. Hän perusti oppilaitokset, joista tuli myöhemmin Brigham Youngin yliopisto Provossa Utahissa ja Utahin yliopisto Salt Lake Cityssä.

Brigham Young tunnettiin myös siitä, että hän harjoitti moniavioisuutta. Hän oli naimisissa ainakin 20 naisen kanssa, joista 16 synnytti hänelle kaikkiaan 57 lasta. Kirkko on sittemmin lakkauttanut moniavioisuuden eikä ole suvainnut sen harjoittamista yli sataan vuoteen. Nykyään moniavioisuuden harjoittamisen rangaistuksena on kirkosta erottaminen.

Brigham Young kuoli sairauden murtamana 29. elokuuta 1877 kotonaan Salt Lake Cityssä. Hän oli 76-vuotias.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.