Mormon Newsroom
Uutistiedote

Ensimmäisen presidenttikunnan pääsiäissanoma – 2021

Tänä pääsiäisen aikana me juhlistamme kiitollisina Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta. Me julistamme iloiten ja todistamme juhlallisesti, että Jeesuksen Kristuksen ansiosta me kaikki heräämme jälleen eloon.

Keskeistä Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa on Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen tehtävä. Hän tuli lunastamaan Jumalan lapset. Vapahtajan sovituksen ansiosta ylösnousemuksesta ja kuolemattomuudesta tuli todellisuutta kaikille ja iankaikkinen elämä tuli mahdolliseksi kaikille, jotka olisivat kelvollisia. Jeesus julisti:

”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.” (Joh. 11:25–26)

Jumalalle kiitos Jeesuksen Kristuksen sovituksesta ja Hänen ylösnousemuksen lahjastaan!

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Ensimmäinen presidenttikunta

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.