Uutistiedote

Ensimmäinen presidenttikunta jatkaa yleiskonferenssin lauantai-illan kokouskäytäntöä

”Tämän kokouksen pitäminen mahdollistaa useampien evankeliumin aiheiden opettamisen ja sallii useampien ylimpien johtohenkilöiden puhua konferenssissa.”

conference centre 01Download Photo

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta lähetti tänään 30. heinäkuuta 2021 seuraavan kirjeen kirkon johtohenkilöille eri puolilla maailmaa.

Hyvät veljet ja sisaret

Yksi evankeliumin perusperiaate on jatkuvan ilmoituksen siunaus, kun Herra ilmoittaa tahtonsa ”antaen rivin rivin päälle, käskyn käskyn päälle; täällä vähän ja tuolla vähän” (OL 128:21). Esimerkiksi yleiskonferenssin kokousmuodot ja aikataulut ovat vuosien varrella muuttuneet useita kertoja. Jotkin yleiskonferenssikokoukset on suunnattu tietyille jäsen- tai johtohenkilöryhmille, kuten huoltotyökokous, naisten kokous, pappeuskokous ja muut kokoukset, joiden tarkoituksena on käsitellä kirkon tiettyjä järjestöjä koskevia aiheita.

Kesäkuussa 2021 ilmoitimme muutoksista koskien seuraavaa yleiskonferenssia, jossa lauantai-illan kokousta ei enää pidettäisi. Tämän päätöksen pohjana olivat tekniikassa tapahtuneet muutokset, joiden ansiosta kaikki jäsenet ja ystävät voivat katsella yleiskonferenssin jokaista kokousta, mukaan lukien naisten kokous ja pappeuskokous.

Me tunnistamme lisääntyvät haasteet, joita kirkon jäsenet kohtaavat meidän aikanamme. Yksi tärkeä tapa vahvistua näitä haasteita vastaan tulee Jumalan sanan kuulemisesta (ks. Alma 31:5). Sen vuoksi tutkittuamme ja rukoiltuamme lisää olemme tunteneet innoitusta jatkaa yleiskonferenssin lauantai-illan kokouksen pitämistä vaikkakin eri muodossa kuin aiemmin.

Lokakuun puolivuotiskonferenssista alkaen lauantain iltakokouskäytäntö jatkuu. Kaikkia kirkon jäseniä ja ystäviä kutsutaan katsomaan kokousta. Tällä kokouksella ei ole mitään erityistä teemaa, eikä sitä ole tarkoitettu millekään tietylle väestöryhmälle tai johtohenkilöryhmälle. Tämän kokouksen pitäminen mahdollistaa useampien evankeliumin aiheiden opettamisen ja sallii useampien ylimpien johtohenkilöiden puhua konferenssissa.

Kiitämme Herraa Hänen ohjauksestaan tässä asiassa. Ilmaisemme syvän rakkautemme ja kiitollisuutemme kirkon uskollisille jäsenille kaikkialla maailmassa ja odotamme innolla yleiskonferenssia, jossa Herran sanaa annetaan Hänen palvelijoidensa välityksellä.

Parhain terveisin

Ensimmäinen presidenttikunta

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.