First-Presidency-Covid_picture.jpeg
Uutistiedote

Ensimmäinen presidenttikunta kehottaa myöhempien aikojen pyhiä käyttämään tarpeen mukaan kasvosuojia ja hankkimaan koronarokotuksen

”Voimme voittaa tämän sodan, jos kaikki noudattavat lääketieteen asiantuntijoiden ja viranomaisten viisaita ja harkittuja suosituksia”

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta lähetti torstaina 12. elokuuta 2021 seuraavan viestin kirkon jäsenille eri puolilla maailmaa:

Hyvät veljet ja sisaret

Huomaamme käyvämme sotaa koronaviruksen ja sen muunnosten aiheuttamaa tuhoa, hellittämätöntä pandemiaa, vastaan. Haluamme tehdä kaiken voitavamme rajoittaaksemme näiden virusten leviämistä. Tiedämme, että suoja niiden aiheuttamilta taudeilta voidaan saavuttaa ainoastaan rokottamalla hyvin suuri osa väestöstä.

Jotta rajoitetaan altistumista näille viruksille, kehotamme ihmisiä käyttämään kasvosuojia julkisissa kokouksissa aina, kun sosiaalinen etäisyys ei ole mahdollista. Jotta suojautuisimme henkilökohtaisesti näiltä vakavilta infektioilta, kehotamme ihmisiä ottamaan rokotuksen. Käytettävissä olevat rokotteet ovat osoittautuneet sekä turvallisiksi että tehokkaiksi.

Voimme voittaa tämän sodan, jos kaikki noudattavat lääketieteen asiantuntijoiden ja valtiovallan johtajien viisaita ja harkittuja suosituksia. Tietäkää, että me tunnemme vilpitöntä rakkautta ja suurta huolenpitoa kaikkia Jumalan lapsia kohtaan.

ensimmäinen presidenttikunta

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.