Aihe

Haitin maanjäristyksen jälkeinen apu

Seuraavat uutisartikkelit kertovat kirkon antamasta avusta Haitin maanjäristyksen jälkeen:

Church Response to Haiti Earthquake [Kirkko antaa apua Haitin maanjäristyksen jälkeen] Church Sends Additional Aid to Haiti Earthquake Victims [Kirkko lähettää lisää apua Haitin maanjäristyksen uhreille] Despite Challenges, Church Aid Reaching Needy; More Is on the Way [Haasteista huolimatta kirkon apu tavoittaa apua tarvitsevat, ja lisäapua on tulossa] Church Sending Team of Doctors to Assist in Haiti [Kirkko lähettää Haitiin avuksi lääkäriryhmän] Physicians Follow Savior’s Example in Mending Hearts in Haiti [Lääkärit noudattavat Vapahtajan esimerkkiä tuomalla lohtua Haitiin] The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Partners With Islamic Relief USA to Send Food and Medical Supplies to Haiti [Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko tekee yhteistyötä Islamic Relief USA -järjestön kanssa lähettämällä ruokaa ja lääkintätarvikkeita Haitiin] Pure Religion in Haiti [Puhdasta palvelusta Haitissa] Georgia Latter-day Saints Pack Tools for Haiti [Myöhempien aikojen pyhät Georgiassa pakkaavat välineitä Haitiin] Local Church Leaders Helped Haitians Through Tragedy [Paikalliset kirkon johtohenkilöt auttoivat haitilaisia selviytymään murhenäytelmästä] Radiohaastattelu kirkon Karibian vyöhykkeen huoltotyöjohtajan kanssa

 

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.