Uutistiedote

Kirkon johtavat virkailijat puhuivat G20-maiden uskontojen välisessä foorumissa Italiassa

Vanhin Ronald A. Rasband käsitteli uskonnonvapautta, sisar Eubank nälän vaikutusta lapsuuden köyhyydessä

Italiassa 12.–14. syyskuuta pidetyn G20-maiden uskontojen välisen foorumin järjestäjät kutsuivat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtohenkilöitä keskustelemaan uskonnonvapaudesta ja sen vaikutuksesta vähemmistöuskontoihin.

Interfaith forum 01
Interfaith forum 01
Vanhin JackN. Gerard (keskellä), sisar Sharon Eubank (vasemmalla) ja vanhin RonaldA. Rasband (oikealla) kävelevät G20-maiden uskontojen välisen foorumin tapaamiseen.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ja niin juuri vanhin Ronald A. Rasband kahdentoista apostolin koorumista teki. Syyskuun 13. päivänä maailman uskonnollisten johtajien edessä foorumin uskonnonvapautta ja vähemmistöuskontoja käsittelevässä istunnossa pitämässään puheessa apostoli Rasband puhui kirkon – joka itsekin oli aikoinaan vähemmistöuskonto – alkuajoista. Vaatimattoman alkunsa 1800-luvulla New Yorkissa ja myrskyisten aikojensa jälkeen Ohiossa, Missourissa ja Illinoisissa kirkko on nykyään maailmanlaajuinen uskonto, johon kuuluu lähes 17 miljoonaa jäsentä.

”Kun uskonnolle annetaan vapaus kukoistaa, uskovat ihmiset kaikkialla tekevät yksinkertaisia ja joskus sankarillisia palvelutekoja”, vanhin Rasband sanoi. ”Palvelemme rinnakkain monien teidän kanssanne.”

Apostoli kuvaili, millä tavoin kirkko on palvellut yhdessä muiden kanssa koronapandemian aikana. Hän kertoi, että pelkästään vuonna 2021 siihen sisältyvät COVAXille annetut avustukset lähes 1,5 miljardin koronarokotteen toimittamiseksi, 26 miljoonaa ateriaa nälkäisille ja 294 palveluhanketta pakolaisten auttamiseksi 50 maassa.

”Toivon, että uskontojen synnyttämää universaalia hyvyyttä kunnioitetaan ja ihaillaan”, vanhin Rasband sanoi foorumissa. ”Ihmisiä ympäri maailmaa siunataan, kun kohotamme ja rohkaisemme muita avulla, joka pelastaa ihmishenkiä. Olkaamme kiitollisia tilaisuudesta vaikuttaa. Näillä tavoilla me toteutamme ja laajennamme totuutta, [että] ’Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan kaikissa maailman kansakunnissa’ – jopa pienimpiä vähemmistöjä keskuudessamme.”

Myöhemmin päivällä puheensa jälkeen vanhin Rasband tapasi Hänen Pyhyytensä, Kreikan ortodoksisen kirkon ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Jeesuksen Kristuksen kirkon apostoli tapaa kreikkalaisortodoksisen johtajan.

Interfaith forum 02
Interfaith forum 02
Vanhin RonaldA. Rasband (vasemmalla) tapaa Hänen Pyhyytensä, Kreikan ortodoksisen kirkon ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen G20-maiden uskontojen välisessä foorumissa.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

”Se oli hieno tapaminen”, vanhin Rasband sanoi. ”Hän ilmaisi toivovansa hyviä suhteita meidän uskontokuntiemme välillä ja toivoo, että tulevaisuudessa on paljon lisää tilaisuuksia ajatustenvaihtoon ja yhdessäoloon.”

Vanhin Rasband ja hänen seurassaan olleet vanhin Jack N. Gerard seitsemästäkymmenen koorumista ja sisar Sharon Eubank, Apuyhdistyksen ylimmän johtokunnan ensimmäinen neuvonantaja, tapasivat kolmipäiväisen foorumin aikana monia muita uskonnollisia ja yhteiskunnallisia johtohenkilöitä muista maista. Lue lisää joistakin näistä tapaamisista alla.

Uskonnonvapaus ja suhteiden merkitys

Puheenvuorossaan foorumissa vanhin Rasband kertoi kahdesta Joseph Smithin opetuksesta, jotka tähdentävät uskonnonvapauden keskeistä asemaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa.

Ensimmäisessä, joka on kanonisoitu kirkon uskonkappaleisiin, sanotaan: ”Me vaadimme oikeutta palvella kaikkivaltiasta Jumalaa oman omantuntomme vaatimusten mukaan ja sallimme kaikille ihmisille saman oikeuden, palvelivatpa he miten, missä tai mitä tahansa.”

Toinen on profeetan kommentti vuodelta 1843:

”Mikäli on osoitettu, että olen halukas kuolemaan [myöhempien aikojen pyhän] puolesta, rohkenen taivaan todistaessa julistaa, että olen aivan yhtä valmis kuolemaan puolustaen presbyteerin, baptistin tai mihin tahansa muuhun uskontokuntaan kuuluvan hyvän miehen oikeuksia, sillä se periaate, joka sortaisi myöhempien aikojen pyhien oikeuksia, sortaisi myös roomalaiskatolisten tai minkä tahansa muun sellaisen uskontokunnan oikeuksia, joka saattaa olla epäsuosiossa ja on liian heikko puolustamaan itseään. Vapaudenrakkaus innoittaa sieluani – koko ihmiskunnan yhteiskunnallisen ja uskonnollisen vapauden.”

”Uskonnonvapauteen suhtaudutaan näin vakavasti myös Herran kirkon korkeimmissa neuvostoissa”, vanhin Rasband sanoi Uutishuoneen haastattelussa. ”Voimme nyt olla enemmän kuin yksi ääni, ja katoliset voivat olla enemmän kuin yksi ääni, ja kreikkalaisortodoksit voivat olla enemmän kuin yksi ääni. Ja sen sijaan, että olisimme solisteja eri puolilla maailmaa, voimme olla kuoro, ja voimme jättää syrjään eroavuudet opinkappaleissamme. Tietenkin meillä on eroavuuksia. Joistakin asioista olemme kuitenkin täysin samaa mieltä, ja niihin aiomme keskittyä yhdessä muiden kanssa.”

Istunnossa, jossa vanhin Rasband puhui, käsiteltiin myös muita vähemmistöuskontoihin vaikuttavia aiheita, kuten tarvetta suojautua vihapuheelta ja suvaitsemattomuudelta.

Vanhin Gerard kertoi kirkon tiedotusvälineille, että suhteiden luominen niihin, jotka ovat erilaisia, on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan luoda hedelmällinen maaperä keskinäiselle kunnioitukselle.

”Suhteet johtavat todelliseen ymmärrykseen”, vanhin Gerard sanoi. ”Meidän on noustava tämän päivän maailmassa näkemämme polarisaation yläpuolelle. Ja meidän pitää johtaa niin, että muistutamme omia jäseniämme osoittamaan kaikkialla maailmassa omalla esimerkillään, että uskon perinteissämme Vapahtaja itse oli suuri parantaja. Hän toi meidät yhteen ja rohkaisi muita olemaan tuomitsematta toisiaan ja sen sijaan olemaan maltillisia ja harkittuja siinä, miten suhtaudumme toisiimme. Me voimme kokoontua yhteen ja nousta joidenkin nykyajan tekniikassa sallittujen asioiden yläpuolelle ja löytää itsemme paremmasta paikasta, kun olemme todella parantaneet koko ihmiskunnan sydäntä ja sielua riippumatta siitä, onko heillä uskon perinnettä tai ei.”

Vanhin Rasband sanoi olevansa optimistinen ihmiskunnan tulevaisuuden suhteen, koska ”parantumista voi tapahtua, jos ihmiset nöyrtyvät ja lähestyvät [Jumalaa]. Isä Jumala on meidän kaikkien Isä, ja Jeesus Kristus, Hänen Poikansa, on se, jonka me tiedämme Hänen olevan.”

Uskontojen välinen G20-foorumi, jossa tänä vuonna kuultiin myös paavi Franciscusta ja muita eri puolilta maailmaa, on vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään ennen suurempaa G20-huippukokousta. Tänä vuonna tämä laajempi huippukokous pidetään 30.–31. lokakuuta Roomassa. G20-ryhmässä on mukana maailman 20 suurinta kansantaloutta.

Miten myöhempien aikojen pyhien avustusjärjestö Latter-day Saint Charities puuttuu nälkään ja aliravitsemukseen

Sisar Eubank, joka on myös Latter-day Saint Charities -järjestön johtaja, puhui tiistaina 14. syyskuuta nälän ja aliravitsemuksen vaikutuksesta lapsuuden köyhyydessä.

Hänen mukaansa nälänhätä maailmassa on lisääntynyt vuodesta 2014, ja koronavirus pahensi ongelmaa. Vuonna 2019 akuutista nälästä kärsi 135 miljoonaa ihmistä. Hän sanoi, että määrä on nyt kasvanut 272 miljoonaan – ja vuoteen 2022 mennessä vielä 9,3 miljoonaa lasta lisää kokee todennäköisesti lihasmassan kutistumista.

Latter-day Saint Charities ja monet muut järjestöt voivat jakaa ruokaa sitä tarvitseville. Tärkeämpää on sisar Eubankin mukaan keskittää voimavarat elintarviketuotannon kehittämiseen.

Interfaith forum 03
Interfaith forum 03
Vanhin RonaldA. Rasband (keskellä), sisar Sharon Eubank (vasemmalla) ja vanhin JackN. Gerard (oikealla) tapaavat G20-maiden uskontojen välisessä foorumissa Audrey Kitagawan, International Academy for Multicultural Cooperationin [kansainvälinen monikulttuurisen yhteistyön akatemia] puheenjohtajan ja perustajan.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

”On paljon monimutkaisempaa muuttaa ruokaan, ruokavalioon, ravitsemukseen ja maatalouteen liittyvää kulttuuria”, hän sanoi. ”Muutos voidaan viime kädessä saada aikaan vain henkilökohtaisten luottamussuhteiden avulla. – – Vanhat lähestymistavat eivät aina toimi. Äärimmäisten sääilmiöiden tapaan kriisit ovat yhä suurempia ja pidempiä, ja niihin voidaan puuttua vain yhteistyöllä.”

Hän kertoi, että kirkko on myöntänyt varoja Maailman elintarvikeohjelmalle (WFP) kriittisten tarvikkeiden jakamiseksi pandemian aikana.

”[WFP:llä on] kolme maailmanlaajuista keskusta ja viisi alueellista keskusta. Ja 45 000 tonnia lääkintätarvikkeita ja elintarvikkeita on kulkenut näiden keskusten kautta vain muutaman viime kuukauden aikana”, sisar Eubank sanoi. ”Tämä on ratkaisevan tärkeää, koska pandemia on häirinnyt toimitusketjuja maailmanlaajuisesti ennennäkemättömässä määrin. [Tämä] verkosto on avoin monien humanitaaristen järjestöjen käyttöön. Se lisää tehokkuutta, vähentää päällekkäisyyksiä, nopeuttaa reagointiaikaa ja keskittyy paikallisiin hankintoihin, mikä rakentaa yhteisöjä.”

Sisar Eubank sanoi, että Latter-day Saint Charities on tehnyt yhteistyötä myös International Development Enterprises (iDE) -järjestön kanssa auttaakseen naisia nousemaan johtoasemaan maataloudessa. Naiset ovat yhteydessä naisviljelijöihin, joilla on kohtuuhintaisia siementoimittajia ja vakaat markkinat, jotta he voivat parantaa kasvimaitaan ja lisätä tulojaan. Pandemian puhjettua Sambian terveysministeriön virkailijat kouluttivat naisia levittämään tietoa koronaviruksesta ja sen leviämisen estämisestä maanviljelysasiakkaidensa keskuudessa.

Lisäksi Latter-day Saint Charities on alkanut tukea yhteisön toimintaneuvostoja joillakin niistä alueista, joilla aliravitsemus on yleisintä. Esimerkiksi Ranskassa ja Filippiineillä nämä neuvostot onnistuvat antamalla vanhemmille yksinkertaisia, paikallisesti kehitettyjä terveys- ja ravitsemusoppitunteja, sisar Eubank sanoi. He auttavat perheitä myös kylvämään kasvimaita tai kasvattamaan pieneläimiä ravinnon täydentämiseksi.

”Perheistä tulee sitkeämpiä tiedon myötä”, sisar Eubank sanoi. ”Nämä ovat suurimmaksi osaksi edullisia ja vähän tekniikkaa vaativia toimenpiteitä, jotka tuottavat valtavaa hyötyä.”

Ystävystyminen globaalien uskontojen johtajien kanssa

Hänen Pyhyytensä ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen tapaamisen lisäksi vanhin Rasband, vanhin Gerard ja sisar Eubank tapasivat foorumin aikana monia muiden maiden uskonnollisia johtajia.

Lauantaina he tapasivat Haji Allahshukur Hummat Pashazaden, sheikki ul-Islamin ja Kaukasuksen suurmuftin.

”Se oli loistava tilaisuus tavata, ja heidän pyynnöstään saada uusia ystäviä”, vanhin Rasband sanoi. ”Meillä on kirkon jäseniä, jotka asuvat heidän maassaan. Heidän aivan ensimmäinen kommenttinsa tänään [G20-foorumissa] oli kutsu kirkkomme johtajille tulla heidän pääkaupunkiinsa ja tavata heidän presidenttinsä ja uskonnolliset johtajansa.”

Kutsut vierailulle olivat vastavuoroisia, vanhin Rasband lisäsi. Hän totesi, että jotkut Azerbaidžanin johtajat ovat jo vierailleet Salt Lake Cityssä ja saaneet sieltä myönteisen vaikutelman.

Sunnuntaina kirkon johtajat olivat yhteydessä Sudanin uskonnollisista asioista vastaavaan ministeriin Nasr-Eddin Mofarihiin.

Mofarih on tuttu kirkolle. Toukokuussa 2021 hän vieraili kirkon presidentin Russell M. Nelsonin luona temppeliaukiolla. Ja maaliskuussa 2020 vanhin David A. Bednar, joka kuuluu kahdentoista apostolin koorumiin, kävi hänen luonaan Sudanissa.

Mofarihin mukaan Latter-day Saint Charities ja Sudanin hallitus tekevät yhteistyötä useissa humanitaarisissa hankkeissa. Näihin kuuluu munuaisdialyysikeskuksia, pyörätuolihankkeita, vastasyntyneiden hoitoa ja omavaraisuusprojekteja, jotka auttavat opiskelijoita saamaan koulutusta Brigham Youngin yliopiston kautta.

”Islamin ja Jeesuksen Kristuksen kirkon välillä on monia suuria yhtäläisyyksiä, jotka liittyvät syvään uskoon Jumalaan ja perheen merkitykseen kirkossa”, Mofarih sanoi. ”Ne ottavat etäisyyttä moraalittomiin tekoihin ja kehottavat ihmisiä olemaan rehellisiä ja inhimillisiä. Ja juuri siihen islam kehottaa meitä. [Nämä] ovat niitä suuria arvoja, joita sanansaattajat ja profeetat ovat tuoneet mukanaan. Tavoitteet ovat samat.”

Kirkon johtavat virkailijat kävivät hedelmällisiä keskusteluja myös Bagdadin katolisen apulaispiispan piispa Robert Jarjisin ja Etiopian uskonnollisten ryhmien välisen neuvoston pääsihteerin Tiguhan Tagay Tadelen sekä hänen varasihteerinsä Messaud Ademin kanssa.

Tapaamisessa Etiopian valtuuskunnan kanssa keskusteltiin muun muassa siitä, miten kirkko voi jatkaa hätäavun antamista Etiopialle. Kirkolla on erityinen yhteys maahan: tammikuun 27. päivänä 1985 myöhempien aikojen pyhät ympäri maailmaa paastosivat ja keräsivät varoja Etiopian nälänhädän uhrien auttamiseksi. Tämä hanke osoittautui alkusysäykseksi järjestölle, joka nyt tunnetaan nimellä Latter-day Saint Charities.

”He ovat todellisia ystäviä”, vanhin Gerard sanoi Etiopian valtuuskunnasta. ”He tunsivat meidät melko hyvin, kuten muutkin. He puhuvat kirkosta hyvin ylistävästi. – – He kutsuivat meidät tulemaan heidän maahansa jatkamaan sekä humanitaarista työtä, jota olemme tehneet siellä, että myös jatkamaan luottamukseen ja keskinäiseen ymmärrykseen perustuvan todellisen suhteen rakentamista.”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.