Uutistiedote

Latter-day Saint Charities -avustusjärjestö vie navahoille juoksevaa vettä

DigDeep toimittaa puhdasta vettä syrjäisiin koteihin

Lounais-Yhdysvalloissa on meneillään pyrkimys tuoda puhdasta, juoksevaa vettä navaho-kansakunnalle. Latter-day Saint Charities, joka on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon humanitaarisen avun järjestö, tukee voittoa tavoittelematonta DigDeep-järjestöä veden tuomiseksi New Mexicon, Utahin ja Arizonan alueilla sijaitsevan reservaatin syrjäisillä alueilla oleviin koteihin, joissa ei ole sisävesijohtoja.

”Me tunnistamme että on tiettyjä inhimillisiä olosuhteita tai perustarpeita, jotka pitää täyttää, jotta ihminen voi kasvaa ja täyttää jumalallisen tarkoituksensa. Vesi on yksi noista perustarpeista”, sanoo Julie Ramos, Latter-day Saint Charities -järjestön puhtaan veden hankkeen johtaja.

Pandemian vaikutus

Koronapandemia on johtanut asennusten tilapäiseen keskeyttämiseen kotien sisällä, mutta joihinkin koteihin on sillä välin laitettu ulkona sijaitsevia vesisäiliöitä tarjoamaan navahoille välitöntä apua.

”Emme ole asentaneet vesipisteitä koteihin lähes vuoteen, ja se johtuu siitä, että emme mene sisälle koteihin”, selittää Emma Robbins, DigDeepin Navajo Water -projektin toiminnanjohtaja.

Kun pandemian aikana on tarjottu tuhansia litroja pullotettua vettä navahojen eri yhteisöille, Robbins kertoo, että nyt kotien ulkopuolelle asennetaan väliaikaisia n. 1 000 litran vesisäiliöitä, jotka vesisäiliöauto täyttää perheitä varten tarpeen mukaan. Pysyviin säiliöihin mahtuu noin 4 500 litraa vettä.

”Olemme alkaneet asentaa niin sanottuja ’matkalaukkujärjestelmiä’, ja niitä kutsutaan matkalaukuiksi, koska kaikki perusosat, jotka tavallisessa vesijärjestelmässä kuuluisivat kodin sisäpuolelle, menevät talon ulkopuolelle näihin pienikokoisiin laatikoihin”, hän selittää. ”Nämä tuovat ihmisille juoksevaa vettä yhteen altaaseen, mutta ne siirretään sisälle, kun sisälle koteihin on taas turvallista mennä.”

Robbins uskoo, että voi mennä syyskuulle, ennen kuin reservaateissa sijaitseviin koteihin on turvallista palata.

DigDeep on työskennellyt yhdessä heimojohtajien ja virastojen kanssa määrittääkseen riskialttiita asukkaita, kuten navahovanhuksia, jotka ovat oikeutettuja saamaan kodin ulkopuolisen tilapäisen vesijärjestelmän.

”On todella tärkeää, että pidämme tänä aikana huolta vanhuksistamme”, sanoo Robbins, joka on navaho. ”Kulttuurimme, kielemme ja perinteidemme kantajina aina kun menetämme jonkun vanhimmista, me menetämme kokoelmittain kulttuuria ja tietoa.”

Robbins sanoo, että pandemia on nopeuttanut uusien suhteiden luomista navahojen parissa. ”Se on ollut todella hienoa, koska olemme luoneet suhteita uusiin yhteisöihin.”

Suuren osan työstä reservaatissa tekee DigDeepin tiimi, jossa on noin 20 työntekijää, jotka ovat enimmäkseen navahoja.

”Meidän henkilöstömme tekee kaiken. He ovat hyvin taitavia, ja se on aivan ihmeellistä, koska toinen osa projektiamme on varmistaa, että me annamme ihmisille työtaitoja”, Robbins sanoo. Koulutettuja vapaaehtoisia, kuten putkimiehiä, voidaan tarvittaessa ottaa mukaan.

Vesiköyhyys

On arvioitu, että yli 2,2 miljoonaa amerikkalaista elää ilman juoksevaa vettä ja sisävesijohtoja, ja vielä paljon useampi elää ilman viemäröintiä.

”On emotionaalisesti järkyttävää tajuta, että täällä Yhdysvalloissa on ihmisiä, joilla ei ole käytössään puhdasta, juoksevaa vettä.” – Lynn Whipple, aluepäällikkö, huoltotyö- ja omavaraisuuspalvelujen osasto

”On emotionaalisesti järkyttävää tajuta, että täällä Yhdysvalloissa on ihmisiä, joilla ei ole käytössään puhdasta, juoksevaa vettä”, sanoo Lynn Whipple, kirkon huoltotyö- ja omavaraisuuspalvelujen osaston aluejohtaja.

Navaho-kansakunta on yksi vesiköyhyyden pahiten vaivaamista kohteista maassa. 30 prosentissa kodeista ei ole juoksevaa vettä, ja monista puuttuu sähkö. Jotkut perheet ajavat muutaman päivän välein yli 60 kilometriä hakeakseen kotiin vettä juomista, ruoanlaittoa ja peseytymistä varten, kun taas toisten on turvauduttava saastuneisiin vesilähteisiin kuten läheisiin lammikoihin.

”On äärimmäisen ilahduttavaa yhdistää kirkon humanitaariset voimavarat DigDeepin kaltaiseen ryhmään päteviä, kyvykkäitä ja myötätuntoisia ihmisiä, jotka tekevät väsymättä työtä ratkaistakseen ongelman”, Whipple sanoo.

”Kun autamme veljiämme ja sisariamme eri puolilla maailmaa – ja omissa yhteisöissämme – saamaan puhdasta vettä, me autamme heitä pääsemään käsiksi mahdollisuuksiinsa ja kevennämme heidän kuormiaan, jotka johtuvat siitä, ettei heillä ole juoksevaa vettä kodissaan”, Ramos sanoo.

Se, että navahot saavat kotiinsa kuumaa ja kylmää vettä, maksaa noin 4 500 dollaria perhekuntaa kohti. Siihen sisältyvät kaivuutyöt, sähkölaitteet, tarvikkeet ja kodin vesijärjestelmän asentamisessa tarvittava työvoima.

Jokainen järjestelmä asennetaan kotiin kodin omistajan avulla. Häntä opetetaan pitämään huolta järjestelmästä sekä korjaamaan ja päivittämään sitä asennuksen valmistuttua.

Los Angelesissa sijaitseva DigDeep aloitti vesihankkeensa navaho-kansakunnan keskuudessa vuonna 2014. Tähän mennessä Navajo Water -projekti on onnistuneesti tuonut kuumaa ja kylmää juoksevaa vettä sekä aurinkovoimaa 280 kotiin hyödyttäen yli 700 ihmistä yli kymmenellä alueella New Mexicon, Utahin ja Arizonan maaseudulla. Sähköä tarvitaan vesijärjestelmien pyörittämiseen.

Kirkon tuki

Kirkko aloitti taloudellisen tuen antamisen DigDeepille vuonna 2019 tarjoten vesijärjestelmiä 20 perhekunnan koteihin, mikä hyödytti 150 henkilöä navaho-kansakunnassa. Vuonna 2020 kumppanuutta laajennettiin, ja rahoitus järjestettiin Latter-day Saint Charities -järjestön kautta seuraaviin parhaillaan toteutettaviin toimintoihin:

  • vesijärjestelmien asennus vielä 20 perheen kotiin
  • useiden satojen 1 000-litraisten vesisäiliöiden hankkiminen ja jakelu välittömän avun tarjoamiseksi pandemian aikana
  • vesipalvelut Whitehorse Laken alueelle jakamalla vettä sitä varten hankitun vesisäiliöauton avulla
  • tutkimusta ja koulutusta, jotta voidaan mitata taloudellista tuottoa vesi- ja viemäröintihankkeisiin liittyvissä sijoituksissa, sekä tutkimuskohortin perustaminen, jotta veden, viemäröinnin ja hygienian (WASH) sektoria kehitetään edelleen Yhdysvalloissa.

Vuonna 2020 kirkon puhtaan veden hanke tuki vesiprojekteja 23 maassa auttaen lähes 600 000 ihmistä.

Ramos toivoo, että kun kirkko on mukana DigDeep-järjestön toiminnassa, Latter-day Saint Charities pystyy auttamaan juoksevan veden tarjoamisessa paitsi navahoperheiden koteihin myös niille ihmisille eri puolilla maata, joilla ei ole käytössään juoksevaa vettä ja viemäröintiä – tuoden veden saamisen kaikille samanarvoisesti.

”Se on ollut ihmeellistä, koska [Latter-day Saint Charities] todella astui esiin ja auttoi meitä taloudellisesti ja auttoi meitä levittämään sanaa”, Robbins sanoo. ”He sanoivat aina: ’Hei, mitä te tarvitsette, kuinka voimme auttaa?’

Sanan levittäminen on todella tärkeää, koska on niin monia tapoja, joilla ihmiset voivat auttaa, ja se alkaa siitä yhdestä pienestä tiedon kipinästä”, hän lisää.

DigDeepin ensimmäiset vesiprojektit olivat Kamerunissa ja Etelä-Sudanissa, mutta työ tuotiin Yhdysvaltoihin, kun he huomasivat, että järjestön kotimaassakin oli tarpeita.

”Aloitimme navaho-kansakunnan parissa, ja se oli ainoa projektimme”, Robbins sanoo. DigDeep on aloittamassa projekteja myös Appalakeilla maan itäosissa (Länsi-Virginiassa ja Kentuckyssa) sekä yhteisöissä Rio Granden laaksossa Teksasin ja Meksikon rajalla. Myös muissa paikoissa on käynnissä tutkimuksia.

”Sanoisin, että mitä tulee veden saamiseen koko navaho-kansakunnalle – olipa kyse DigDeepistä tai muista toimijoista, jotka työskentelevät yhdessä – se on luultavasti useiden vuosikymmenten päässä, mutta se ei ole mahdotonta”, hän sanoo.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.