Muslims_pamphlet_01_220201_v1.jpeg
Uutistiedote

Lue uusi lehtinen "Muslimit ja myöhempien aikojen pyhät"

Uusi 35-sivuinen lehtinen nimeltä ”Muslimit ja myöhempien aikojen pyhät – uskonkäsitykset, arvot ja elämäntavat”, on saatavana osoitteessa churchofjesuschrist.org kahdeksalla kielellä: arabia, englanti, espanja, farsi, ranska, saksa, turkki ja venäjä*. Lehtinen löytyy näillä kielillä myös Evankeliumiaiheinen kirjasto -sovelluksesta menemällä kohtaan ”Books and Lessons” [Kirjat ja oppiaiheet] ja avaamalla sitten ”Interfaith Relations” [Uskontojen väliset suhteet].

Muslim Pamphlet 02Download Photo

Tästä aineistosta ilmoittivat ensimmäisen kerran kahdentoista apostolin koorumin jäsenet vanhin David A. Bednar ja vanhin Gerrit W. Gong islamia käsittelevässä konferenssissa Brigham Youngin yliopistossa lokakuussa 2021. Lehtisessä esitellään toisilleen muslimit (islaminuskoiset) ja myöhempien aikojen pyhät (Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet). Kirjanen on tulos vuosien työstä, johon on kuulunut yhteistyö muslimi-imaamien kanssa.

”Kun ryhdyimme tähän hankkeeseen muslimikollegojen kanssa, huomasimme, kuinka paljon yhteistä näiden kahden uskonnon välillä on”, vanhin Bednar sanoo lehtisen ohessa olevalla 30 minuutin videolla. ”Esimerkiksi: Sekä myöhempien aikojen pyhillä että muslimeilla on vilpittömiä uskonkäsityksiä, kuten usko Jumalaan, profeettoihin, pyhiin kirjoituksiin ja pyhiin paikkoihin. Meillä on yhteisiä arvoja, kuten perheen tärkeys, siveys ja avuntarpeessa olevien auttaminen. Kummankin uskonnon seuraajien elämäntapoihin kuuluu käytäntöjä kuten rukous, paastoaminen ja fyysisen terveytemme varjeleminen. Yhteiset uskonkäsitykset, arvot ja käytännöt kummassakin uskonnossa ulottuvat yli poliittisten, etnisten tai kulttuuristen rajojen.”

Vaikka erot näiden kahden uskonnon välillä tunnustetaankin, lehtisen osioissa havainnollistetaan joitakin yhteisiä uskonkäsityksiä. Esimerkiksi:

  • Jumala on kaikkitietävä ja kaikkivaltias. Usko tulee ilmaista ajatuksissa, sanoissa ja toiminnassa.
  • Profeetat ovat ratkaisevan tärkeässä osassa antamassa Jumalalta tulevaa ohjausta.
  • Jeesuksella Kristuksella on tärkeä, vaikkakin erilainen rooli kummallekin ryhmälle.
  • Ilmoitus Jumalalta, joka annetaan sanansaattajien kautta pyhinä kirjoituksina, on perusta Jumalan tahdon oppimiselle, sitoumusten pitämiselle ja uskolliseen jumalanpalvelukseen osallistumiselle.
  • Ihmisten täytyy olla yhteydessä Jumalaan päivittäisen rukouksen välityksellä.
  • Jumala iloitsee puhtaudesta ja siveydestä.
  • Naiset ovat välttämättömiä yhteiskunnassa ja kotona.
  • Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö ja olennainen ilon lähde.

Videolla vanhin Bednar kiistää halventavat huomautukset ja yleisluonteiset lausumat, joita jotkut myöhempien aikojen pyhät ovat esittäneet islaminuskoisista.

”Meistä tuntuu ikävältä ja siltä, että meidät esitetään väärässä valossa, kun uutisissa todetaan jonkun vakavaan rikokseen syyllistyneen olevan myöhempien aikojen pyhä. Tai kun kirkkomme sekoitetaan eri ryhmiin, joiden käytös on vastoin omaa käytöstämme”, vanhin Bednar sanoo. ”Samalla tavoin sen sanominen, että kaikki muslimit liittyisivät vakaviin rikoksiin täällä Yhdysvalloissa tai muualla maailmassa, on aivan yhtä valheellista ja loukkaavaa muslimeja kohtaan. Muslimit kieltävät kaikki sellaiset teot, aivan kuten myöhempien aikojen pyhätkin. Jokaisessa suuressa uskonnossa on ääriryhmiä, jotka tulkitsevat väärin oman uskontonsa opetuksia tai jotka pyrkivät tekemään pahaa uskonnon nimissä.”

Videolla apostolit myös tähdentävät kirkon pyrkimyksiä yhdessä muslimien kanssa puolustaa uskonnonvapautta kaikkien puolesta.

”Kun tapaamme muslimijohtajia eri puolilla maailmaa, puhumme uskonnonvapauden puolustamisesta”, vanhin Gong sanoo. ”Uskovien ihmisten pitää puolustaa yhdessä suvaitsevaisuutta ja arvokkuutta kaikkia uskonkäsityksiä edustavia ihmisiä kohtaan.”

Vanhin Bednar sanoo, että kirkko suhtautuu ”hyvin painokkaasti uskonnonvapauteen ei ainoastaan itsemme vaan kaikkien puolesta. Kuten jotkut muslimit Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa, kirkkomme jäsenet ovat tunteneet vainon ja profiloinnin vaikutuksia, ja yhdessä hyvien ihmisten kanssa kaikkialla me tuomitsemme sellaiset teot.”

*Lehtinen tulee myöhemmin saataville saksaksi ja venäjäksi.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.