Uutistiedote

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa 16 uutta lähetysjohtajaa tarttuu ohjaksiin

Heinäkuun 1. päivänä 16 avioparia ja joissakin tapauksissa heidän lapsensa jättävät kotinsa, liiketoimensa, ystävänsä ja perheensä sekä monissa tapauksissa kotimaansa ja ryhtyvät palkattomina johtamaan ja opettamaan nuoria miehiä ja naisia sekä varttuneita aviopareja heille määrätyissä maissa eri puolilla Eurooppaa. He eivät ole itse edes ilmoittautuneet tehtävään, joten miksi he tekevät sen?

Nämä 16 miestä ovat saaneet tehtävän toimia Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetysjohtajina Euroopan vyöhykkeellä. Osalla näistä tulevista lähetysjohtajista on vähän tai tuskin ollenkaan aiempaa kokemusta uuden tehtävämaansa kielestä tai kulttuurista. Toiset ovat palvelleet kyseisessä maassa nuorina lähetyssaarnaajina, mutta useimmille heistä tehtävä opastaa ryhmää lähetyssaarnaajia saattaa tuntua hämmentävältä.

Vanhin Peter Berkhahn ja sisar Ilona Berkhahn, jotka ovat saksalaisia ja palvelevat parhaillaan vanhempana lähetyssaarnaaja-avioparina, jättivät kotinsa 20 vuotta sitten palvellakseen lähetysjohtajapariskuntana Calgaryssa Kanadassa. Vaikka he myöntävätkin, että heille oli vaikeaa olla vieraassa maassa, he sanovat, että jos heitä pyydettäisiin jälleen ottamaan vastaan vastaava tehtävä, he vastaisivat innolla: ”Ehdottomasti!” Heille sekä monille lähetysjohtajille ja heidän perheilleen se, mikä tekee tästä kaikesta vaivansa arvoista, on suhde, jonka he luovat lähetyssaarnaajina palveleviin nuoriin miehiin ja naisiin. On etuoikeus, sanovat vanhin ja sisar Berkhahn, tukea näitä lähetyssaarnaajia heidän tehdessään uhrauksia palvellakseen opettamiaan ihmisiä – ja nähdä noiden uhrausten rikastavan kaikkien mukana olevien elämää.

Tällä uudemmalla lähetysjohtajien joukolla on yksi etu, jota vanhin ja sisar Berkhahnilla ei ollut – tekniikka. Christian Hans ja Sibylle Evelyn Ketzinger Fingerle ovat osa tätä tulevaa uusien lähetysjohtajien ja heidän puolisoidensa joukkoa, ja he tulevat palvelemaan Berliinissä. Heille kuukaudet tehtävän vastaanottamisesta siihen, kun he muuttavat lähetyskentälleen, ovat täynnä valmisteluja – lukutehtäviä julkaisuista Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas ja Lähetysjohtajan käsikirja sekä pyhistä kirjoituksista, verkossa oleviin videoihin tutustumista ja jopa viikoittaisia videokokouksia muiden valmistautuvien avioparien kanssa. Heillä on oma verkkoportaali, jossa on seitsemän oppiaihetta, jotka heidän tulee opiskella ennen kuin he nousevat lentokoneeseen.

”Vaimoni on aina halunnut palvella lähetystyössä ja on jo pidemmällä tehtävien suorittamisessa kuin minä!” vanhin Fingerle nauraa. Se vain osoittaa, ettei näitä aviomiehensä rinnalla palvelevia naisia kutsuta toimimaan kokkeina tai kotiäiteinä. Kirkon johtajat sanovat, että lähetysjohtajan vaimon on tarkoitus opettaa ja ohjata aviomiehensä rinnalla, kun he yhdessä pyrkivät auttamaan lähetyskenttänsä lähetyssaarnaajia tuomaan muita Kristuksen luokse.

Vaikka nämä 16 avioparia tekevät parhaansa kouluttaakseen, suojellakseen ja johtaakseen näitä lähetyssaarnaajia, he ymmärtävät, että he ovat vain väline, jonka avulla päästä päämäärään. ”Tämä on Herran työtä. Hän valvoo kaikkea, mitä täällä tapahtuu”, sanoo Unkarissa palvellut entinen lähetysjohtaja Lowell V. Smith. Lähetysjohtajat, joilla on tämä luja hengellinen vakaumus, pystyvät auttamaan tehokkaasti lähetyssaarnaajiaan ja ihmisiä, joita nämä palvelevat, kohtasivatpa lähetyssaarnaajat mitä esteitä tai vaikeuksia tahansa.

Jokainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon yli 400 lähetysjohtajasta eri puolilla maailmaa valvoo ja kouluttaa satoja niistä yli 80 000 lähetyssaarnaajasta, jotka on määrätty jollekin tietylle maantieteelliselle alueelle. Useimmat lähetysjohtajat ja heidän vaimonsa palvelevat kolme peräkkäistä vuotta.

Uudet lähetysjohtajat Euroopan vyöhykkeellä 1. heinäkuuta 2015 alkaen ovat

Daniel Roger O’Bryant – Kööpenhaminan lähetyskenttä Tanskassa, Christian Hans Fingerle – Berliinin lähetyskenttä Saksassa, Joni Luiz Koch Porton lähetyskenttä Portugalissa, George Ronald Stuart Donaldson – Skotlannin/Irlannin lähetyskenttä, József Szabadkai – Budapestin lähetyskenttä Unkarissa, Todd DarVel Andersen – Malagan lähetyskenttä Espanjassa, Bill Orr Heder – Ateenan lähetyskenttä Kreikassa, Victor Emanuel Engelhardt Tavares – Lissabonin lähetyskenttä Portugalissa, Mark Woodrow Stevens – Lontoon lähetyskenttä Englannissa, Ronald Kjar Gubler – Lontoon eteläinen lähetyskenttä Englannissa, Robert Lee Bunnell – Belgian/Alankomaiden lähetyskenttä, Tracy Arnold Hill – Oslon lähetyskenttä Norjassa, Mark Anthony John Leppard – Birminghamin lähetyskenttä Englannissa, Scott Douglas Brown – Lyonin lähetyskenttä Ranskassa, Merril Taylor Dayton – Barcelonan lähetyskenttä Espanjassa, Kevin Blair Pack – Madridin lähetyskenttä Espanjassa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.