Uutistiedote

Palvelumahdollisuudet myöhempien aikojen pyhien vanhemmille palvelulähetyssaarnaajille laajenevat ympäri maailmaa

Kelvollisia myöhempien aikojen pyhiä kaikkialla maailmassa voidaan harkita palvelulähetystyöhön vanhemmalla iällä

Ensimmäisen presidenttikunnan kirjeessä sanotaan, että palvelumahdollisuuksia vanhemmille palvelulähetyssaarnaajille on nyt tarjolla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenille kaikkialla maailmassa.

Vanhempien palvelulähetyssaarnaajien tehtäviä oli aiemmin tarjolla vain niille, jotka asuvat Yhdysvalloissa, Kanadassa ja rajoitetussa määrässä muita alueita. Nämä lähetyssaarnaajat asuvat kotona ja palvelevat 8–40 tuntia viikossa vähintään puoli vuotta. He ovat mukana palvelussa, joka voi johtaa syvään hengelliseen täyttymykseen. Heidän paikallinen vaarnanjohtajansa on edelleen heidän kirkollinen johtajansa.

vanhempia palvelulähetyssaarnaajia01
vanhempia palvelulähetyssaarnaajia01
vanhempia palvelulähetyssaarnaajia2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ensimmäinen presidenttikunta kannustaa jatkuvasti myöhempien aikojen pyhiä vanhemmalla iällä palvelemaan lähetystyössä poissa kotoaan, jos heidän olosuhteensa sen sallivat. Ne, jotka ovat kiinnostuneita palvelemaan vanhempina lähetyssaarnaajina tai palvelulähetystyössä vanhemmalla iällä voivat hakea tehtävään osoitteessa seniormissionary.churchofjesuschrist.org. Tämä osa kirkon verkkosivustoa on saatavilla englanniksi ja tulee pian saataville espanjaksi, portugaliksi ja ranskaksi. Sivusto sovittaa kirkon tarpeet omiin kykyihinne, kiinnostukseenne ja saatavuuteenne. Uusia palvelumahdollisuuksia lisätään sivustolle jatkuvasti. ”Olemme syvästi kiitollisia vanhempien lähetyssaarnaajien uskollisesta palvelusta ympäri maailman ja siitä merkittävästä panoksesta, jonka he antavat Jumalan valtakunnan rakentamiseen”, sanotaan ensimmäisen presidenttikunnan kirjeessä.

vanhempia palvelulähetyssaarnaajia02
vanhempia palvelulähetyssaarnaajia02
vanhempia palvelulähetyssaarnaajia2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kirkon yli 20 000 vanhempaa palvelulähetyssaarnaajaa auttavat ihmisiä tulemaan lähemmäksi Jumalaa ja tuntemaan Hänen rakkauttaan monin tavoin. He auttavat lähetystoimistoissa, piispojen varastohuoneissa, jakelukeskuksissa, FamilySearch-keskuksissa ja -kirjastoissa, omavaraisuusohjelmissa, BYU-Pathway-ohjelmassa, työllistämiskeskuksissa ja monissa muissa paikoissa. Mahdollisuuksia palvelulähetystyöhön vanhemmalla iällä sekä kotona että poissa kotoa esiteltiin äskettäisessä Yleiskäsikirjan luvun 24 päivityksessä.

Nykyään ikääntyneille on tarjolla tuhansia palvelulähetystyömahdollisuuksia. Esimerkiksi helmikuussa 2021 vanhempia palvelulähetyssaarnaajia alettiin kutsua ja nimittää palvelemaan kirkon temppeleihin Yhdysvalloissa ja Kanadassa suorittamaan muuta kuin toimitustyötä. He tekevät tehtäviä, joissa aiemmin toimi temppelin vapaaehtoistyöntekijöitä.

Lisätietoa palvelulähetystyöstä vanhemmalla iällä on tässä ensimmäisen presidenttikunnan kirjeessä ja liitteessä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.