Aihe

Perhe

  • Myöhempien aikojen pyhien opin keskeisiä käsitteitä on yhtenäinen perhe, joka elää ja edistyy ikuisesti. Perheessä, jota isä ja äiti johtavat, lapset oppivat sellaisia hyveitä kuten rakkaus, luottamus, uskollisuus, yhteistyö ja palveleminen.
  • Kirkon opin mukaan avioliitto, joka on solmittu yhdessä kirkon temppeleistä, ei pääty kuolemaan niin kauan kuin aviopari pysyy uskollisena temppeliliitoilleen. Sen sijaan perhesuhteet jatkuvat haudan tuolle puolen, ja yksittäiset perheenjäsenet voivat edistyä kautta iankaikkisuuden.
  • Vuonna 1995 ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi – kirkon kaksi korkeinta johtoelintä – antoivat julistuksen, joka selittää perheen jumalallisen luonteen ja sen, kuinka perhesuhteissa tulee menetellä ja kuinka niitä tulee hoitaa. (Lue ”Perhe – julistus maailmalle”.)
  • Vuonna 1915 kirkon johtajat perustivat ohjelman, joka kehottaa vanhempia kokoamaan perheensä ympärilleen kerran viikossa perheelle omistettuun iltaan. Perheilta on aikaa, jolloin vanhemmat voivat opettaa lapsilleen evankeliumin periaatteita. Tyypilliseen perheiltaan kuuluu rukous, laulu, lyhyt oppiaihe, toimintaa ja virvokkeita. Oppiaiheita opettavat vanhemmat ja joskus lapset.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.