Aihe

Temppeliavioliitto

Kirkon jäsenet uskovat, että temppeleissä solmitut avioliitot ovat ”sinetöityjä” eli siunattuja kestämään iankaikkisuuden. Ajatus, että perheyksikkö voi jatkua haudan tuolla puolen tietoisena, rakastavana yksikkönä, jossa aviopuolisoiden kumppanuus ja vanhempien ja lasten välinen suhde säilyy, on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenten ydinuskonkäsityksiä.

Kun aviopari solmii avioliiton ja heidät sinetöidään temppelissä, heille sen jälkeen syntyneet lapset on syntymässään automaattisesti sinetöity heihin. Jos lapset ovat syntyneet ennen kuin aviopari on sinetöity, nuo lapset voivat myöhemmin osallistua temppelisinetöimiseen vanhempiensa kanssa. Lapsilla, jotka on adoptoitu, on myös mahdollisuus tulla sinetöidyiksi adoptiovanhempiinsa.

Iankaikkisten perheiden käsite pohjautuu pyhiin kirjoituksiin ja nykyajan ilmoitukseen. Esimerkiksi Uudessa testamentissa Matteuksen evankeliumin kohdassa 16:19 kerrotaan, että Jeesus Kristus sanoi apostoli Pietarille: ”Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.” Kirkko katsoo, että sana ”sitominen” tarkoittaa ”sinetöimistä”.

Los Angeles Times -lehden eräässä artikkelissa vuonna 2000 lainatun tutkimuksen mukaan ”avioerojen aikakaudella mormonitemppelissä solmitut avioliitot on rakennettu kestämään” ja vain kuusi prosenttia päättyy eroon. Eräässä toisessa tutkimuksessa, joka julkaistiin vuonna 1993 Demography Magazine -lehdessä, tultiin siihen tulokseen, että kaikkien amerikkalaisten keskuudessa todennäköisyys avioeroon on vähäisin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenillä, jotka solmivat avioliiton jossakin kirkon temppeleistä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.