Aihe

Uskontojen väliset suhteet

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon uskontojen väliset hankkeet

Yksi mormonismin tunnusmerkki on kunnioitus kaikkien maailman uskontojen erilaisia uskonkäsityksiä ja ainutlaatuista panosta kohtaan. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon alkuajoista lähtien Joseph Smith kannatti uskonnonvapauden ja suvaitsevuuden periaatetta: ”Me vaadimme oikeutta palvella kaikkivaltiasta Jumalaa oman omantuntomme vaatimusten mukaan ja sallimme kaikille ihmisille saman oikeuden, palvelivatpa he miten, missä tai mitä tahansa” (11. uskonkappale).

Samassa hengessä kirkon presidentti Thomas S. Monson on esittänyt yleiskonferenssissa, puolivuosittaisessa maailmanlaajuisessa kokouksessa, pyynnön, joka koskee uskonnollisen ymmärryksen lisäämistä: ”Haluaisin kannustaa kirkon jäseniä, missä heitä onkin, osoittamaan ystävällisyyttä ja kunnioitusta kaikille ihmisille kaikkialla. Maailma, jossa me elämme, on täynnä monimuotoisuutta. Me voimme ja meidän tulee osoittaa kunnioitusta niitä kohtaan, joiden uskonkäsitykset eroavat omastamme.” (Huhtikuun 2008 yleiskonferenssipuhe.) Myöhempien aikojen pyhät pitävät kaikkia vilpittömiä uskovia tasavertaisina uskon kilvoittelussa ja suuressa työssä ihmiskunnan palvelemiseksi.

Tähdentäen Jumalan rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan, ei vain yhteen kirkkoon kuuluvia kohtaan, presidentti Dieter F. Uchtdorf ensimmäisestä presidenttikunnasta, kirkon ylimmästä johtoryhmästä, julisti: ”Me kunnioitamme ja arvostamme niitä kaikkiin uskontokuntiin kuuluvia vilpittömiä sieluja, missä ja milloin he elivätkin, jotka ovat rakastaneet Jumalaa ilman evankeliumin täyteyttäkin. Korotamme äänemme kiitokseen heidän pyyteettömyydestään ja rohkeudestaan. Pidämme heitä veljinä ja sisarina, taivaallisen Isämme lapsina. – – Hän kuulee kaikkiin kansakuntiin, kieliin ja kansoihin kuuluvien nöyrien ja vilpittömien rukoukset. Hän antaa valkeutta niille, jotka etsivät ja kunnioittavat Häntä ja ovat halukkaita noudattamaan Hänen käskyjään.” (Huhtikuun 2008 yleiskonferenssipuhe.)

Edesmennyt Krister Stendahl, Ruotsin luterilaisen kirkon Tukholman emerituspiispa ja Harvardin teologisen tiedekunnan emeritusprofessori, esitti kolme sääntöä uskonnolliselle ymmärtämykselle: 1) kun yrität ymmärtää jotakin toista uskontoa, sinun tulee kysyä siitä sen kannattajilta, ei sen vihollisilta, 2) älä vertaa parastanne heidän pahimpaansa ja 3) jätä sijaa ”pyhälle kateudelle”, kun löydät muista uskonnoista jäljiteltäviä asioita. Nuo periaatteet edistävät uskontojen välillä suhteita, jotka rakentavat luottamusta ja luovat perustan hyväntekeväisyyshankkeille.

Maailman vallitsevat hengelliset ja fyysiset tarpeet edellyttävät hyvää tahtoa ja yhteistyötä eri uskontojen kesken. Jokainen niistä antaa arvokkaan panoksen uskovien suureen joukkoon. Alkuaikojen kirkon apostolin Orson F. Whitneyn sanoin: ”Jumala käyttää enemmän kuin yhtä kansaa suuren ja ihmeellisen työnsä toteuttamiseen. Myöhempien aikojen pyhät eivät voi tehdä sitä kaikkea. Se on liian laaja, liian työläs yhdelle ainoalle kansalle.” Siksi kirkon jäsenet eivät pidä muita uskovia eri puolilla maailmaa vastustajina tai kilpailijoina vaan kumppaneina monissa hyvään tähtäävissä asioissa maailmassa. Esimerkiksi vasta äskettäin, tammikuussa 2011, kirkko liitti voimansa yhteen katolisen El Minuto de Dios -järjestön kanssa jakaakseen vaatteita tulvien ja maanvyöryjen uhreille Kolumbiassa. Lisäksi kirkko teki tammikuussa 2010 yhteistyötä islaminuskoisen Islamic Relief USA -järjestön kanssa viedäkseen ruokaa ja lääkintätarvikkeita Haitin maanjäristyksestä kärsineille.

On tärkeää huomata, että uskontojen välinen yhteistyö ei edellytä opillisia kompromisseja. Vaikka kirkko puolustaa kirkollista riippumattomuuttaan ja tunnustaa opilliset eronsa, se ei estä sitä olemasta muiden uskontojen kumppanina hyväntekeväisyyshankkeissa. Nämä hankkeet perustuvat yleismaailmallisiin arvoihin. Esimerkiksi erilaisen tulkinnan Kristuksen sovituksesta ei tarvitse heikentää Kristuksen toimeksiantoa ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Siksi on välttämätöntä pitää kiinni hyväntekeväisyyshankkeiden ja opillisten periaatteiden välisestä erosta, vaikka samalla tunnetaankin yhteistä huolta apua tarvitsevista. Uskovilla ihmisillä ei tarvitse olla täsmälleen samanlaisia uskonkäsityksiä, jotta he kanssaihmisiään palvellessaan voivat saada aikaan suuria.

Seuraavat ovat vain muutamia esimerkkejä ja artikkeleita yhteistyöstä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ja muiden kirkkojen välillä:

Kirkon järjestämiä tilaisuuksia

Bishop Wester Praises Utah Visit of Cardinal George [Piispa Wester ylistää kardinaali Georgen Utahin vierailua] (26.2.2010)

Cardinal George Addresses Religious Freedom in Speech at BYU [Kardinaali George puhuu uskonnonvapaudesta BYU:ssa] (23.2.2010)

Annual Interfaith Music Tribute Performed in Historic Salt Lake Tabernacle [Jokavuotinen uskontojen välinen musikaalinen tervehdys esitettiin historiallisessa Suolajärven tabernaakkelissa] (22.2.2010)

Faiths Join for Musical Tribute in Salt Lake Tabernacle [Uskontokunnat yhdistyivät musikaaliseen tervehdykseen Suolajärven tabernaakkelissa] (9.2.2010)

Salt Lake Interfaith Roundtable Holds Concert on Temple Square [Salt Laken uskontojen välisen keskusteluryhmän konsertti temppeliaukiolla] (13.2.2007)

Archbishop Alex J. Brunett Receives Family Values Award [Arkkipiispa Alex J. Brunett vastaanottaa Perhearvot-palkinnon] (30.11.2010)

Tilaisuuksia, joihin kirkko on osallistunut

Cathedral Celebrates 100th Anniversary; President Monson Speaks of Service Given Jointly by Two Faiths [Katedraali vietti satavuotisjuhlaa; presidentti Monson puhui palvelemisesta, jota kaksi uskontokuntaa ovat tehneet yhdessä] (10.8.2009)

Apostles Travel the World in Response to Growing Church Membership [Apostolit matkustavat maailmalla auttamassa kasvavaa kirkon jäsenistöä] (27.9.2010)

2009 Parliament of World’s Religions Gathers in Melbourne [Vuoden 2009 maailman uskontojen parlamentti kokoontui Melbournessa] (14.12.2009)

Church Represented at World Religions Conference in Kazakhstan [Kirkko edustettuna maailman uskontojen konferenssissa Kazakstanissa] (22.7.2009)

Tours of Religious Buildings Nurture Understanding [Kiertokäynnit uskonnollisissa rakennuksissa edistävät ymmärtämystä] (31.7.2008)

Kirkon opetuksia

Apostle Talks Religious Freedom to Boston Youth [Apostoli puhuu uskonnonvapaudesta Bostonin nuorille] (17.7.2010)

Believers in God Need to Work Together, Apostle Says [Apostoli sanoo, että Jumalaan uskovien pitää tehdä yhteistyötä] (28.5.2008)

Respect for Diversity of Faiths [Kunnioitus uskontojen moninaisuutta kohtaan] (18.4.2008)

The Gospel – A Global Faith [Evankeliumi – maailmanlaajuinen usko] (11/1991)

God’s Love for All Mankind [Jumalan rakkaus koko ihmiskuntaa kohtaan] (15.2.1978)

Humanitaarinen apu ja muu palvelutyö

Church Responds to Flooding and Landslides in Colombia [Kirkko reagoi tulvaan ja maanvyöryihin Kolumbiassa] (6.1.2011)

Ambassador of Pakistan Thanks Church Leaders for Mormon Humanitarian Aid [Pakistanin suurlähettiläs kiittää kirkon johtajia mormonien humanitaarisesta avusta] (14.9.2010)

Neighbors helping Neighbors [Naapurit auttavat naapureita] (8.7.2010)

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Partners with Islamic Relief USA to Send Food and Medical Supplies to Haiti [Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Islamic Relief USA -järjestö kumppaninaan lähettää ruokaa ja lääkintätarvikkeita Haitiin (22.1.2010)

From Salt lake to Samoa, Church Extends Humanitarian Help [Salt Lakesta Samoaan, kirkko laajentaa humanitaarista apua] (6.10.2009)

Mormon, Islamic Leaders Share Relief Efforts [Mormonien ja islaminuskoisten johtohenkilöt tekevät yhdessä avustustyötä] (29.7.2009)

Mormons Aid Flood Victims in Indiana, Iowa and Wisconsin [Mormonit auttavat tulvan uhreja Indianassa, Iowassa ja Wisconsinissa] (17.6.2008)

Quilters Sew to Help Homeless Families [Tilkkutäkkien tekijät ompelevat auttaakseen kodittomia perheitä] (21.3.2007)

Mormon Youth in Houston Help Neighbors Prepare for Emergencies [Mormoninuoret Houstonissa auttavat naapureita valmistautumaan hätätilanteisiin] (25.10.2006)

Latter-day Saints Send Aid to Middle East [Myöhempien aikojen pyhät lähettävät apua Lähi-itään] (27.7.2006)

Muslims and Mormons Work Together to Rush Aid to Indonesia Quake Victims [Muslimit ja mormonit tekevät yhteistyötä kiirehtiäkseen apua Indonesian maanjäristyksen uhreille] (30.5.2006)

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.