Uutistiedote

Maailmanlaajuisen konferenssin puhujat tähdensivät toivoa Kristuksessa

Kristuksen seuraajia kutsutaan tavoittelemaan toivoa Vapahtajassa ja tuomaan valoa maailmaan. Tästä muotoutui Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon maailmanlaajuisen yleiskonferenssin pääteema 2.–3. lokakuuta 2021. Uskolliset Euroopassa antoivat oman panoksensa konferenssikokouksiin.

Kun hengellinen perusta on rakennettu lujasti Vapahtajan varaan, ”teidän ei tarvitse pelätä”, sanoi presidentti Russell M. Nelson sunnuntain aamukokouksessa. Tämä eläkkeelle jäänyt kirurgi on palvellut Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidenttinä tammikuusta 2018 lähtien. Yleiskonferensseja pidetään kaksi kertaa vuodessa.

Vanhin Erich W. Kopischke kuuluu kirkon kolmihenkiseen hallintoelimeen Euroopassa, vyöhykkeen johtokuntaan. Hänen konferenssipuheensa tallennettiin etukäteen Saksassa. Hän kertoi perheensä kamppailuista mielenterveyden häiriöiden kanssa ja kannusti niitä, joilla on samanlaisia kokemuksia.

”Kaikki te, joihin mielenterveyden häiriö vaikuttaa henkilökohtaisesti – pitäkää lujasti kiinni liitoistanne, vaikka ette ehkä tuntisikaan Jumalan rakkautta tällä hetkellä. Tehkää kaikki, mikä on teidän vallassanne, ja sitten ’[pysykää sijoillanne] täysin varmoina [saadaksenne] nähdä Jumalan pelastuksen ja hänen käsivartensa ilmoittamisen’”, hän sanoi.

”Yksilölliset ponnistuksemme [huolehtia apua tarvitsevista] eivät välttämättä vaadi rahaa tai kaukaisia paikkoja, mutta ne vaativat Pyhän Hengen johdatusta ja halukasta sydäntä”, sisar Sharon Eubank selitti.

Ensimmäinen neuvonantaja Apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa kertoi kaksi esimerkkiä siitä, kuinka kirkko on auttanut apua tarvitsevia Saksassa. Ahrweilerissa vapaaehtoistyöntekijöinä palvelleet lähetyssaarnaajat lapioivat mudan pois ja auttoivat raivaustyössä vakavan tulvan jälkeen. Kirkon jäsenet Ramsteinin seurakunnassa kokoontuivat ompelemaan perinteisiä muslimivaatteita afgaaninaisille. Pakolaisten kaavut oli revitty pois Kabulin lentokentällä vallinneessa sekasorrossa.

Ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen yleiskonferenssi pidettiin jälleen konferenssikeskuksen auditoriossa Salt Lake Cityssä Utahissa Yhdysvalloissa, vaikka auditorio pysyikin lähes tyhjänä. Puhujat, johtohenkilöt ja heidän perheensä kutsuttiin osallistumaan kokoukseen henkilökohtaisesti. Konferenssikokoukset lähetettiin eri puolille maapalloa television, radion ja suoratoiston välityksellä.

Perinteisellä paikallaan kuoroparvella oli vain puolet Tabernacle Choir at Temple Square -kuoron jäsenistä, jolloin kuoron jäsenet pystyivät muiden osallistujien tavoin istumaan säilyttäen turvavälit. Lauantai-illan kokouksessa musiikkia esitti Brigham Youngin yliopiston opiskelijoiden yhdistetty kuoro, jota johti Sonja Poulter. Tämä Saksasta kotoisin oleva opettajakunnan jäsen on yliopiston kuoronjohtamis- ja kokoonpanojaoston jäsen.

Konferenssin päättyessä presidentti Russell M. Nelson ilmoitti suunnitelmista rakentaa 13 uutta temppeliä eri puolille maailmaa.

Kuusi johtavana auktoriteettina palvelevaa seitsenkymmentä vapautettiin ja heille annettiin täysinpalvelleen asema: vanhin J. Devn Cornish, vanhin Timothy J. Dyches, vanhin David F. Evans, vanhin Robert C. Gay, vanhin James B. Martino ja vanhin Terence M. Vinson. Presidentti Henry B. Eyring mainitsi myös kahden uuden vyöhykeseitsenkymmenen kutsumisesta ja kahden muun vapauttamisesta.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.