Uutistiedote

Vahvistakaa uskoa ja huolehtikaa muista, kehottavat puhujat kirkon maailmanlaajuisessa konferenssissa

Jeesuksen Kristuksen seuraaminen tuo rauhaa vaikeina aikoina. Se tuo mukanaan vastuun huolehtia köyhistä ja maapallosta. Näitä sanomia olivat kuulemassa tuhannet uskolliset, jotka olivat kokoontuneet Salt Lake Cityyn Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon yleiskonferenssiin, ja miljoonat muut seurasivat konferenssia verkossa maailmanlaajuisesti.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon yleiskonferensseja pidetään aina puolen vuoden välein. Kirkon ylimmät johtajat puhuvat jäsenille ja ystäville kaikkialla maailmassa. Konferenssin viisi kokousta, jotka pidettiin 1.–2. lokakuuta 2022, lähetettiin suorana lähetyksenä 70 kielellä.

Russell M. Nelson, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, pyysi kuulijoitaan löytämään levon tämän maailman kiihkeydestä, epävarmuudesta ja ahdistuksesta sitoutumalla lujasti seuraamaan Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä.

Eläminen Hänen tavallaan tuo iloa ja rauhaa, ja Hän kutsui muita elämään samalla tavalla osoittaen lempeyttä, ystävällisyyttä ja rakkautta, painotti J. Anette Dennis. Sisar Dennis palvelee ensimmäisenä neuvonantajana Apuyhdistyksen eli kirkon naisjärjestön ylimmässä johtokunnassa.

Jeesuksen Kristuksen valo ja Henki ohjaavat kaikkia auttamaan köyhiä ja hädässä olevia kaikkialla maailmassa, sanoi presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hän tähdensi jälleen kirkon tehtävää tehdä yhteistyötä muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa maailmanlaajuisen humanitaarisen avun antamiseksi kärsiville.

Konferenssikokousten ohjelmaan osallistui myös useita eurooppalaisia.    

Vanhin Dieter F. Uchtdorf kahdentoista apostolin koorumista esitteli uudistetun oppaan myöhempien aikojen pyhiin kuuluville nuorille, jotka ovat 11–18-vuotiaita. Uuden oppaan ”Nuorten voimaksi – opas valintojen tekemiseen” perustana ovat evankeliumin periaatteet, tahdonvapaus ja innoitus. ”Paras mahdollinen opas valintojen tekemiseen on Jeesus Kristus. Jeesus Kristus on nuorten voima”, saksalaissyntyinen vanhin Uchtdorf opetti.

Maapallosta ja luonnonympäristöstämme huolehtiminen on pyhä vastuu, jonka Jumala on uskonut ihmiskunnalle, esitti Gérald Caussé, kirkon johtava piispa. Hän suositteli omaksumaan henkilökohtaisia elämäntapoja ja käyttäytymismalleja, jotka kunnioittavat Jumalan luomakuntaa. Piispa Caussé on kotoisin Bordeaux’sta.

Lauantain iltapäiväkokouksessa vanhin Hans T. Boom seitsemänkymmenen koorumista piti rukouksen. Hän pyysi Jumalaa auttamaan uskovia ymmärtämään kutsumuksensa ja oman osansa maailmassa. Vanhin Boom on syntynyt Amsterdamissa. Hän palvelee tällä hetkellä kirkon Euroopan pohjoisen vyöhykkeen johtajana. Vyöhykkeen keskuspaikka on Lontoossa.

Konferenssin aikana kirkon jäsenet antoivat hyväksyntänsä ja tukensa johtohenkilöitä koskeville muutoksille. Kahdeksan johtavana auktoriteettina palvelevaa seitsenkymmentä vapautettiin ja heille annettiin täysin palvelleen asema. Kuusi uutta vyöhykeseitsenkymmentä kutsuttiin, ja heidän joukossaan ovat Bernhard Cziesla, joka on Jakobwüllesheimista Saksasta, ja Yves S. Weidmann, joka on Burgdorfista Sveitsistä.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon seitsenkymmenet palvelevat ”erityisinä todistajina” ja ovat kahdentoista apostolin apuna ”kirkon vahvistamiseksi ja sen kaikkien asioiden johtamiseksi” maantieteellisellä alueella.

Konferenssin päätöskokouksessa presidentti Russell M. Nelson ilmoitti suunnitelmista rakentaa 18 uutta temppeliä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.