Johto ja organisaatio

Ensimmäinen presidenttikunta

Ensimmäinen presidenttikunta on kirkon korkein hallintoelin. Sen jäsenet ovat Jeesuksen Kristuksen nimen erityisiä todistajia, jotka on kutsuttu opettamaan ja todistamaan Hänestä kaikkialla maailmassa.

Kahdentoista koorumi

Kahdestatoista miehestä yksi oli veronkantaja ja monet muut olivat kalastajia, jotka harjoittivat ammattiaan Galilean vesissä. Kun heidät kutsuttiin palvelemaan, he omistautuivat olemaan todistajina maailmalle Hänestä, joka oli heidät kutsunut.